پارس دیتا

گروه حامی


گروه های حامی بمنظور تفکیک کارشناسان دپارتمان های مختلف پشتیبانی جهت پاسخگویی به درخواست های مربوطه کاربران و همچنین ایجاد بستری برای دریافت آنها از طریق ایمیل شخصی و یا فرم موجود در کنترل پنل سامانه پشتیبانی تعریف می شوند. برای تعریف و مدیریت گروه های حامی می توانید به صفحه "مرکز مدیریت گروه های حامی" مراجعه نمایید.

جهت تخصیص اعضاء یک گروه کاربری به یک گروه حامی خاص، می توان در این صفحه ، گروه کاربری مورد نظر را به یک گروه حامی اختصاص داد. در این صورت اعضاء گروه کاربری، به عنوان کارشناسان گروه حامی می توانند به درخواست های مربوطه کاربران رسیدگی نمایند.

برای دسترسی به این صفحه می بایست در صفحه "مدیریت گروه های سیستم"، گروه کاربری مورد نظر خود را انتخاب و سپس بر روی دکمه "گروه حامی" کلیک نمایید.

شایان ذکر است در صورتی که گروه کاربری مورد نظر، متعلق به هیچ گروه حامی تعریف شده در این سامانه پشتیبانی نباشد، گزینه "هیچکدام" در حالت انتخاب قرار می گیرد.


همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این لیست تمامی گروه های حامی تعریف شده در سیستم، نمایش داده می شوند. شما می توانید گروه حامی دلخواه خود را برای گروه کاربری مورد نظر انتخاب نمایید.

با کلیک بر روی دکمه ذخیره، گروه حامی انتخاب شده به گروه کاربری مورد نظر اختصاص می یابد.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 9:33:21