پارس دیتا

مدیریت خروجی


با استفاده از ابزار مدیریت خروجی می توانید از آیتم های ماژول مورد نظر خود در سه قالب PDF، HTML و XLS خروجی دریافت نمایید.

برای دریافت خروجی ها در صفحات مرکز مدیریت ماژول مربوطه می بایست بر روی آیکون "مدیریت خروجی" کلیک کنید.

مدیریت خروجی

در این صورت به صفحه زیر هدایت خواهید شد:

مدیریت خروجی

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید این صفحه شامل بخش های زیر می باشد:

با توجه به جدول فهرست آیتم های ماژول مربوطه که قصد تهیه خروجی از آنها را دارید، ستون هایی که قابل نمایش در خروجی هستند در این قسمت نمایش داده می شوند. تمام ستون ها به طور پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارند که می توانید بر حسب نیاز خود با برداشتن تیک هر گزینه در گرفتن خروجی آن را حذف کنید.

گزینه دریافت خروجی تمام آیتم ها بطور پیش فرض در حالت عدم انتخاب قرار دارد. با انتخاب این گزینه می توانید از تمام آیتم های موجود در لیست، خروجی تهیه نمایید. در غیر اینصورت آخرین آیتم هایی که در جدول قابل ملاحظه هستند در خروجی نیز نمایش داده می شوند. توجه داشته باشید در هر یک از ماژول ها می توانید با استفاده از فیلتر تنها آیتم های مورد نیاز خود را فیلتر کرده و خروجی دریافت کنید.


با استفاده از این دکمه می توانید از آیتم های مورد نظر خود در قالب PDF خروجی دریافت کنید.

با استفاده از این دکمه می توانید از آیتم های مورد نظر خود در قالب HTML خروجی تهیه نمایید.

با استفاده از این قسمت می توانید از آیتم های انتخابی خود در قالب اکسل خروجی دریافت کنید.

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 4 شهریور 1394 10:33:23