پارس دیتا

جزئیات خبرنامه


چنانچه بر روی موضوع خبر نامه در صفحه "مرکز مدیریت خبرنامه" کلیک نمایید. می توانید به جزئیات خبرنامه دسترسی و اطلاعات آن را ملاحظه و یا در صورت لزوم ویرایش نمایید.

کلیک بر روی خبرنامه

در این صورت وارد صفحه زیر خواهید شد.

در این قسمت شما قادر به مشاهده مشخصات کلی خبرنامه می باشید و همچینین می توانید ویرایش یا حذف خبرنامه را انجام دهید.


جزئیات خبرنامه

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این قسمت اطلاعاتی از قبیل "وضعیت خبرنامه"، "وضعیت متقاضی"، "زمان ایجاد"، "نام سازنده خبرنامه" و ... را مشاهده خواهید نمود.

در این قسمت متن خبر نامه نمایش داده می شود.

چنانچه قصد ویرایش خبرنامه منتخب را دارید، با کلیک بر روی لینک [ویرایش] می توانید آنرا تغییر دهید.

توجه داشته باشید که تنها خبرنامه هایdی که در وضعیت جدید هستند، قابلیت ویرایش دارند، زیرا دیگر ویرایش خبرنامه های اتمام شده تاثیری ندارد.

در صورتی که قصد دارید خبر نامه مربوطه را حذف نمایید، می توانید با کلیک بر روی لینک [حذف]، به مقصود خود برسید. توجه داشته باشید که در صورت حذف خبر نامه، امکان بازگرداندن آن به سیستم وجود ندارد و بصورت کامل حذف خواهد شد.

  در صورتی که تمایل دارید نمونه ای از خبرنامه ایجاد شده را در پست الکترونیکی خاصی مشاهده نمایید، می توانید آدرس ایمیل مربوطه را در این قسمت درج نموده و سپس بر روی دکمه "ارسال نمونه" کلیک نمایید. معمولا از این قسمت برای زمانی استفاده می شود که نوع نگارش خبر نامه برایتان مهم و قابل توجه باشد.

  در صورتیکه تعداد کاربران شما زیاد باشد، ممکن است به هر دلیل Mail Server قادر به ارسال خبر نامه برای همه افراد بصورت یکجا نباشد، بنابراین در این قسمت می توان تعیین نمود که ارسال خبر نامه در بسته های چند تایی صورت پذیرد. بصورت پیش فرض این قسمت با عدد 500 مقدار دهی شده است.


  درج عدد "صفر" در این قسمت به منزله ارسال خبر نامه به تمامی کاربران می باشد. و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد کاربران شما اندک باشند.

  در صورتی که عملیات ارسال خبرنامه برای کاربر یا کاربرانی با خطا مواجه شود، عملیات ارسال موقتا قطع خواهد شد. در صورتی که این گزینه را در حالت انتخاب قرار دهید، با وجود بروز خطا در ارسال خبر نامه، عملیات تا به اتمام رسیدن آن ادامه خواهد یافت. در اینصورت کاربری که مشمول این خطا است، خبرنامه را دریافت نخواهد کرد.

  پس از اطمینان از موارد نمایش داده شده در این بخش با کلیک بر روی دکمه "ارسال نهایی" ، عملیات ارسال خبر نامه برای کاربران آغاز خواهد شد و شما می بایست تا پایان عملیات منتظر بمانید. پس از مشاهده پیغام موفقیت در ارسال می توانید به صفحه "مرکز مدیریت خبرنامه" مراجعه نمایید.

  آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 12:18:12