پارس دیتا

تنظیمات امنیتی


این قسمت شامل دو بخش "IP blocking" و "کد امنیتی" می شود. در بخش "Ip blocking" شما می توانید تنظیمات خاصی از قبیل مجوز دسترسی به ورود کنترل پنل کاربران سطح مدیر و اجازه ثبت یا عدم ثبت آمار سایت برای IP های مجاز را بر روی آیتم های ایجاد شده اعمال نمایید و در قسمت "کد امنیتی"، تنظیماتی از قبیل نمایش یا عدم نمایش کد امنیتی به IP های مجاز و همچنین نمایش کد پس از تعداد مشخصی سعی ناموفق، را تعیین نمایید.

جهت دسترسی به این بخش می توانید در صفحه "مدیریت امنیت"، بر روی آیکون تنظیمات امنیتی کلیک نمایید.

در این صورت وارد صفحه زیر خواهید شد.


این گزینه بصورت پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارد و شما میتوانید جهت دسترسی مدیران به کنترل پنل سامانه پشتیبانی خود اقدام نمایید. چنانچه این گزینه در حالت انتخاب قرار داشته باشد، تمامی مدیران، با هر IP، می توانند به کنترل پنل سامانه پشتیبانی دسترسی داشته باشند. اما در صورت عدم انتخاب این گزینه، IP blocking فعال شده و تنها مدیرانی با IP های مجاز تعریف شده در بخش "افزودن مقدار"، می توانند به کنترل پنل سامانه پشتیبانی دسترسی داشته باشند.
در صورتیکه این گزینه در حالت انتخاب قرار بگیرد، آمار های سایت مانند آمار بازدید صفحات، نظرسنجی و .. برای تمامی IP های مجاز کامل ثبت نخواهد شد.
همان طور که در بخش "مدیریت امنیت" اشاره شد، کد امنیتی در بخش های مختلفی از سیستم نمایش داده خواهد شد. در اکثر بخش ها این کد امنیتی بلافاصله پس از سعی ناموفق به کاربر نمایش داده نمیشود. بنابراین شما می توانید با تخصیص مقداری بین عدد 1 تا 255، تعیین نمایید که پس از چه تعداد سعی ناموفق، کد امنیتی (Captcha) به فرد نمایش داده شود. هدف از قرار دادن کد امنیتی در سیستم جلوگیری از نفوذ به بخش های ذکر شده در سیستم می باشد.
این گزینه بصورت پیش فرض در حالت عدم انتخاب می باشد. چنانچه آنرا انتخاب نمایید، کد امنیتی (captcha) به Ip (های) مجازی که در بخش "مدیریت امنیت" ثبت نموده اید، نمایش داده نخواهد شد.
این گزینه بصورت پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارد و کد امنیتی (captcha) را در بخش های مختلف سیستم، نمایش خواهد داد. در صورتیکه این گزینه را از حالت انتخاب خارج نمایید، کد امنیتی بصورت کلی غیر فعال شده و در این بخش ها نمایش داده نمیشود.
در صورت کلیک بر روی دکمه "تائید"، تنظیمات امنیتی در سیستم ثبت و شما مجددا به صفحه "مدیریت امنیت" باز خواهید گشت.
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 9:42:05