پارس دیتا

تنظیمات گروه بندی ماژول ها


در این بخش شما قادر خواهید بود تنظیمات مربوط به تائید گروه ها را تعیین نمایید. این تنظیمات شامل دو قسمت تعیین ضرورت تائید گروه های ایجاد شده و نحوه تائید گروه های موجود می باشد.

جهت ورود به این بخش، می بایست در مرکز مدیریت گروه بندی ماژول ها بر روی آیکون "تنظیمات گروه بندی ماژول ها" کلیک نمایید.

در این صورت وارد صفحه تنظیمات گروه بندی ماژول ها خواهید شد :


همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

شما می توانید در این قسمت، ضرورت تائید گروه های ایجاد شده را تعیین نمایید. در صورت انتخاب این گزینه، تمامی گروه ها، بصورت تائید نشده ایجاد می شوند و می بایست بصورت جداگانه برای تائید آنها اقدام نمود. همچنین تمامی زیر گروه ها و صفحات زیر مجموعه گروه تائید نشده نیز، بصورت تائید نشده ایجاد می گردد.
گروه های تائید نشده برای مراجعه کنندگان و کاربران سامانه پشتیبانی قابل مشاهده نبوده و تنها مدیران سیستم قادر به مشاهده آنها خواهند بود.

شما می توانید در این قسمت، نحوه تائید گروه ها را تعیین نمایید. روش انتخابی شما در این بخش، در هنگام تائید گروه، در صفحه مدیریت گروه بندی ماژول ها اعمال می گردد.

با کلیک بر روی دکمه تائید، تنظیمات مورد نظر شما، اِعمال می گردد.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 12:04:42