پارس دیتا

تنظیمات کاربران


در این بخش می توانید امکان ثبت نام در سامانه پشتیبانی خود را فعال و یا غیر فعال نمایید.

برای ورود به بخش تنظیمات کاربران، از صفحه "مدیریت سیستم" و در بخش "تنظیمات عمومی" بر روی آیکون "تنظیمات کاربران" کلیک نمایید.

در این صورت به صفحه تنظیمات کاربران وارد خواهید شد :


همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید، این صفحه شامل قسمت های زیر است :

در صورت انتخاب این گزینه، کاربران قادر خواهند بود در سامانه پشتیبانی ثبت نام نمایند.

شایان ذکر است، در صورت عدم انتخاب این گزینه، لینک ثبت نام در فرم ورود به سامانه پشتیبانی نمایش داده نخواهد شد و کاربران قادر به ثبت نام در سامانه نمی باشند. در این صورت امکان ثبت نام کاربران، تنها توسط مدیران سیستم و از طریق کنترل پنل مدیریت امکان پذیر می باشد.

چنانچه می خواهید مقدار پیش فرض سیستم را جایگزین مقدار خود نمائید، می توانید بر روی گزینه "تنظیمات پیش فرض" کلیک نمایید. در این حالت، گزینه فعال سازی ثبت نام، انتخاب خواهد شد.

پس از انجام تغییرات، جهت اعمال آن می بایست بر روی دکمه تائید کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 9:48:11