پارس دیتا

تنظیمات فرهنگ


تنظیمات فرهنگ

تنظیمات فرهنگ، از دو بخش کلی "فرهنگ" و "تاریخ و زمان" تشکیل شده است. در این قسمت می توانید تنظیمات مربوط به زبان و زمان پیش فرض سیستم را انجام دهید.


برای رسیدن به بخش تنظیمات فرهنگ در بخش "مدیریت سیستم" و از بخش "تنظیمات عمومی" بر روی آیکون "تنظیمات فرهنگ" کلیک نمائید.

آیکن تنظیمات فرهنگ

در این صورت به صفحه تنظیمات فرهنگ خواهید رسید.

تنظیمات فرهنگ

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید، این صفحه شامل قسمت های زیر می باشد:

در این بخش شما می توانید زبان پیش فرض سامانه پشتیبانی خود را تعیین نمایید، با انتخاب زبان پیش فرض، زبانی که سامانه با آن نمایش داده می شود با زبان پیش فرض مطابقت دارد. همچنین باعث خواهد شد که این زبان در هنگام ایجاد مستندات و صفحات، در لیست انتخابی زبان، بصورت پیش فرض انتخاب شده باشد.
شایان ذکر است، با مشخص نمودن زبان پیش فرض به عنوان زبانی که بیشترین استفاده را در ایجاد صفحات برای شما دارد، این بخش به آدرس صفحه افزوده نمی شود و آدرس کوتاهتری خواهید داشت و سبب بهینه سازی آدرس شما خواهد شد. بدیهی است که با انتخاب دیگر زبانها به جز زبان پیش فرض برای ایجاد صفحات، بخش شناسایی زبان صفحه به آدرس صفحه اضافه خواهد شد.

آدرس های بهینه سازی شده برای موتورهای جستجو ( SEF ) در SEO بسیار پر اهمیت می باشند.

با انتخاب کشور پیش فرض در هر قسمتی از سامانه پشتیبانی که نیازی به ذکر نام کشور وجود داشته باشد، نام کشور پیش فرض انتخاب شده، مورد استفاده قرار میگیرد.

GMT به معنای خط بین المللی زمان است. کلیه زمانهای ثبت شده برای رویدادهای مختلف، بر اساس GMT در بانک اطلاعاتی ذخیره می شوند و سپس هنگام نمایش، به زمان محلی تبدیل می شوند. نمایش زمان در پورتال، براساس زمان محلی انتخاب شده در این قسمت خواهد بود، ولی در مورد زمانهای داخل کنترل پنل، نمایش زمان بر اساس زمان محلی هر مدیر که در قسمت "حساب من/ تنظیمات من" تعیین شده، صورت می گیرد.
تعیین زمان سیستم به این علت ضروری می باشد که برخی از عملیات ها در پورتال، نیازمند ثبت و نمایش زمان هستند و بر حسب زمان انتخاب شده در این بخش عمل خواهند کرد.

نوع تاریخی که در این قسمت تعیین می گردد، در مورد Tooltipهایی که در آن ها ذکر تاریخ مورد نیاز است، استفاده خواهد شد.

چنانچه نیاز داشته باشید مقادیر پیش فرض سیستم را جایگزین مقادیر خود نمائید می توانید از گزینه تنظیمات پیش فرض استفاده کنید. در این صورت، زبان انگلیسی به عنوان زبان پیش فرض، کشور United State به عنوان کشور پیش فرض و زمان پیش فرض Greenwich و همچنین تقویم ثانوی بر روی حالت استاندارد تنظیم می گردد.

پس از انجام تغییرات، جهت اعمال آن می بایست بر روی دکمه تایید کلیک نمایید.


آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 11:23:14