پارس دیتا

تنظیمات کنترل پنل


تنظیمات کنترل پنل

این صفحه شامل دو بخش گرافیک و فرم بوده و تنظیمات آن مختص کنترل پنل مدیریت در سامانه پشتیبانی می باشد.
برای رسیدن به بخش تنظیمات کنترل پنل، در صفحه "مدیریت سیستم" و در بخش "تنظیمات عمومی"بر روی آیکون "تنظیمات کنترل پنل" کلیک نمائید.

تنظیمات کنترل پنل

در این صورت به صفحه تنظیمات کنترل پنل خواهید رسید.

تنظیمات کنترل پنل

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در صورت خارج کردن این گزینه از حالت انتخاب، کلیه آیکون های موجود در کنترل پنل، که به صورت لینک از آنها استفاده شده است، نمایش داده نخواهند شد و فقط نام عناصر یا ماژول ها، نمایش داده می شوند.

عناصر موجود در کنترل پنل، دارای توضیحات راهنما یا به اصطلاح Subtitle می باشند. در صورت خارج کردن این گزینه از حالت انتخاب، کلیه Subtitle ها نمایش داده نمی شوند.

عنوان مستعار زمانی مناسب است که سامانه پشتیبانی را به صورت چند زبانه ایجاد می نمائید. در صورتیکه عنوان صفحات به زبانی است که برای شما یا سایر مدیران مفهوم نمی باشد، می توانید برای آن یک عنوان مستعار در نظر بگیرید، تا راحت تر بتوانید صفحات ایجاد شده را شناسایی نمایید.

شایان ذکر است، در صورت تعیین عنوان مستعار برای صفحات و اسناد، این عنوان تنها در بخش مرکز مدیریت ماژول مربوطه نمایش داده خواهد شد و برای بازدید کنندگان صفحه مورد نظر، قابل مشاهده نخواهد بود.

در صورتی که در هنگام ایجاد صفحات، نیازی به تعیین عنوان مستعار نداشته باشید، می توانید گزینه "نمایش فیلد عنوان مستعار" را از حالت انتخاب خارج نمایید.

در صورتیکه صفحه ای از قبل ایجاد شده و دارای عنوان مستعار باشد، با غیر فعال نمودن نمایش فیلد عنوان مستعار، این فیلد در هنگام ویرایش صفحه، نمایش داده خواهد شد.

با تعیین تعداد نمایش آیتم، در صفحه مرکز مدیریت ماژول ها ، تعداد آیتم های ایجاد شده برای هر ماژول در هر صفحه بر اساس تعداد تعیین شده در این قسمت، نمایش داده می شوند.

حداکثر تعداد آیتم انتخابی در یک صفحه، 500 آیتم می باشد.

چنانچه نیاز داشته باشید مقادیر پیش فرض سیستم را جایگزین مقادیر خود نمائید، می توانید از گزینه "تنظیمات پیش فرض" استفاده کنید. در این حالت، کلیه آیتم ها در حالت انتخاب و تعداد نمایش آیتم در صفحات مرکز مدیریت ماژول ها، برابر با 20 آیتم خواهد بود.

پس از انجام تغییرات، جهت اعمال آن می بایست بر روی دکمه تائید کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 11:20:48