پارس دیتا

جزئیات گفتگو


در این صفحه شما می توانید جزئیات گفتگوی مورد نظر خود را به همراه تاریخچه پیام های آن مشاهده نمایید.

جهت مشاهده جزئیات گفتگو، در صفحه مدیریت گفتگو ، از لیست گفتگوها، بر روی شماره گفتگوی مورد نظر خود کلیک نمایید. در این صورت وارد صفحه زیر خواهید شد:


همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید این صفحه شامل بخش های زیر می باشد:

در این قسمت جزئیات گفتگو نمایش داده می شود. این جزئیات شامل نام کارشناس یا کارشناسان شرکت کننده در این گفتگو به همراه نام و سطح کاربر، زمان ایجاد و آخرین وضعیت گفتگو می باشد.

شایان ذکر است، در صورتی که شما نیز به عنوان کارشناس در این گفتگو حضور داشته اید، نام شما در قسمت کارشناس این بخش، بصورت ضخیم شده (Bold) نمایش داده می شود.

در این قسمت کلیه پیغام های ارسال شده در این گفتگو نمایش داده می شود. شایان ذکر است، پیغام های ارسالی کاربر در کادرهای زرد رنگ و پیغام های ارسالی کارشناسان در کادرهای سبز رنگ نمایش داده می شود. همچنین پیام های خصوصی کارشناسان نیز در کادرهای خاکستری رنگ مشخص شده اند.

با استفاده از این دکمه می توانید جهت متن(راست چین یا چپ چین بودن متن) را تعیین نمایید. این امکان بیشتر در مواقعی که پیام ارسالی به زبان های چپ به راست باشد (مانند زبان انگلیسی) کاربرد دارد.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 12:30:55