پارس دیتا

تطبیق سیستم


در مواردیکه تغییری در نسخه نرم افزار ایجاد شده باشد، بعنوان مثال ارتقاء یا تغییر ورژن صورت گرفته باشد، شما می توانید جهت اعمال آخرین تغییرات سیستم، از طریق این بخش، تغییرات مورد نیاز را لحاظ نمایید.

برای رسیدن به بخش تطبیق سیستم در بخش "مدیریت سیستم" و از بخش "تنظیمات عمومی" بر روی آیکون "تطبیق سیستم" کلیک نمائید.

تنظیمات فایل ها

در این صورت به صفحه تطبیق سیستم وارد خواهید شد.

تطبیق سیستم

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید این صفحه شامل قسمت زیر است:

جهت اعمال آخرین تغییرات سیستم، بر روی دکمه تطبیق کلیک نمایید. در این صورت، سیستم به صورت خودکار به روز خواهد شود.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 11:18:53