پارس دیتا

تنظیمات بازدید


در این بخش شما می توانید نمایش تعداد بازدید از صفحات هر ماژول را بصورت جداگانه فعال و یا غیر فعال نمایید.
برای رسیدن به بخش تنظیمات بازدید می بایست در بخش "مدیریت سیستم" و از قسمت "تنظیمات سایت" بر روی آیکون "تنظیمات بازدید" کلیک نمائید.

تنظیمات بازدید

در این صورت به صفحه تنظیمات بازدید وارد خواهید شد.

تنظیمات بازدید

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید، این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در صورتیکه این گزینه را فعال نمایید، تعداد بازدید از صفحات ماژول خبر به کاربران نمایش داده خواهد شد.

در صورتیکه این گزینه را فعال نمایید، تعداد بازدید از صفحات ماژول دانشنامه به کاربران نمایش داده خواهد شد.

همچنین در صفحه اصلی و در بخش "دانشنامه های پربازدید" ، تعداد بازدیدهای دانشنامه نیز نمایش داده خواهد شد.


در صورتیکه این گزینه را فعال نمایید، تعداد دانلود کاربران از دانلود های ایجاد شده در سامانه پشتیبانی به کاربران نمایش داده خواهد شد.

در صورتیکه این گزینه را فعال نمایید، تعداد بازدید از صفحات ماژول راهنما در پایین صفحه به کاربران نمایش داده خواهد شد.

پس از انجام تغییرات، جهت اعمال آن می بایست بر روی دکمه تائید کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 11:47:42