پارس دیتا

معرفی تنظیمات سیستم


در این بخش، تنظیمات مربوط به پروتکل SMTP ، جهت ایجاد بستری برای ارسال ایمیل های سیستمی به کاربران، انجام می شود. همچنین قالب کلی نامه های ارسالی به کاربران نیز در این بخش قابل تعریف می باشد.

تنظیمات سیستم

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید، این بخش شامل قسمت های زیر است:

در بخش SMTP، تنظیمات مربوط به سرویس ایمیل سامانه پشتیبانی آنلاین انجام می گیرد. تنظیمات این بخش از این جهت که ارتباط میان سیستم و کاربران را فراهم می سازد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

لازم به ذکر است در صورتی که تنظیمات SMTP به درستی صورت نگرفته باشد و یا اینکه فعال نباشد، ایمیل های سیستمی برای کاربران ارسال نخواهد شد.

در بخش نامه های ارسالی، می توانید قالب نامه هایی که از طرف سیستم برای کاربران سامانه پشتیبانی ارسال می گردد را ایجاد نمایید.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 11:28:41