پارس دیتا

افزودن گروه سیستم


در این صفحه می توانید گروه های مورد نظر خود ایجاد نمائید، برای این منظور کافیست در صفحه "مرکز مدیریت گروه های سیستم" روی دکمه "افزودن گروه سیستم" کلیک کرده و در صفحه مربوطه اطلاعات کلی مربوط به گروه مورد نظرتان را وارد و آن را ایجاد نمایید.


در این صورت به صفحه زیر خواهید رسید.همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این قسمت می توانید نام گروه مورد نظر خود را وارد نمایید. نام گروه، در صفحه مدیریت گروه های سیستم نمایش داده شده و قابل جستجو می باشد.

در صورتی که قصد دارید توضیحاتی پیرامون گروه ایجاد شده بنویسید می توانید از این قسمت استفاده نمائید.

در این قسمت مدیر سیستم تعریف می کند که اعضای گروه ایجاد شده به چه قسمتهایی از پنل دسترسی داشته باشند، به یاد داشته باشید اعضای گروه Administrator به همه بخش های سیستم دسترسی دارند.

شایان ذکر است این دسترسی ها شامل تمامی اجزاء مدیریتی سیستم می باشد. به عبارت دیگر مدیر می تواند علاوه بر مدیریت دسترسی کاربران به بخش ها و صفحات مختلف سیستم، دسترسی آنان را به اشیاء موجود در صفحات نیز تعیین نماید. این اشیاء شامل دکمه ها، لینک ها، منو ها و سایر اشیاء موجود در صفحه می باشند.
به عنوان مثال در صفحه مرکز مدیریت دانشنامه، مدیر می تواند تنها به کاربران گروه خاصی، مجوز دسترسی به دکمه تائید دانشنامه ها را اِعطا نماید.

پس از تعیین نام گروه و کلیک کردن بر روی دکمه تائید، گروه مورد نظر ساخته شده و شما به صفحه مدیریت گروه های سیستم بر می گردید.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 9:35:22