پارس دیتا

تنظیمات گفتگو


در این قسمت شما میتوانید نسبت به تنظیمات نمایش کد امنیتی در مازول گفتگو، اقدام نمایید.

جهت دسترسی به این بخش می توانید در صفحه "مدیریت گفتگو" ، بر روی آیکون "تنظیمات گفتگو" کلیک نمایید.

آیکون  تنظیمات گفتگو

در این صورت وارد صفحه زیر خواهید شد.

تنظیمات گفتگو

همانطور که تصویر مشاهده می نمایید، این بخش شامل موارد زیر می باشد:

همان طور که در بخش "مدیریت امنیت" اشاره شد، کد امنیتی در بخش های مختلفی از سامانه پشتیبانی نمایش داده خواهد شد. در این بخش کد امنیتی بلافاصله پس از ورود کاربر مهمان به سامانه با IP یکسان به وی نمایش داده نخواهد شد. بنابراین شما می توانید با تخصیص مقداری بین عدد 1 تا 255، تعیین نمایید که کاربر مهمان با IP یکسان پس از چند بار ورود به سامانه در طی یک روز، کد امنیتی (Captcha) را مشاهده نماید. هدف از قرار دادن کد امنیتی در این بخش جلوگیری از نفوذ غیر مجاز به این قسمت می باشد.
در صورتیکه تمایل دارید تنظیمات پیش فرض سیستم بر روی این بخش اعمال گردد، می توانید از این قسمت استفاده نمایید. تنظیمات پیش فرض برای کد امنیتی ماژول گفتگو، پس از 2 بار ورود کاربر با IP یکسان به سامانه می باشد.
در صورت کلیک بر روی دکمه "تائید"، تنظیمات کد امنیتی برای گفتگو ثبت و شما مجددا به صفحه "مدیریت گفتگو" باز خواهید گشت.
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 12:25:55