پارس دیتا

معرفی تنظیمات عمومی


در این قسمت موارد مربوط به تنظیمات عمومی سامانه پشتیبانی انجام می گیرد. این تنظیمات شامل موارد عمومی و مورد نیاز سیستم می باشد.

تنظیمات سیستم

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید این بخش شامل قسمت های زیر است:

در بخش مشخصات سیستم، نام و لوگوی شرکت/سازمان برای نمایش در سامانه پشتیبانی تعیین می گردد.

در بخش تنظیمات فرهنگ، زبان و کشور پیش فرض به همراه تاریخ و زمان سیستم تعیین می گردند.

در بخش تنظیمات فایلها، حداکثر حجم فایلهای ارسالی توسط مدیران سیستم تعیین می گردد.

در بخش تنظیمات کنترل پنل می توانید ویژگی های قابل تنظیم در پنل مدیریتی سامانه پشتیبانی خود را تنظیم نمایید.

در بخش تنظیمات زبان، می توانید زبانهای موجود در سیستم را انتخاب نمایید. زبان های انتخابی شما در این بخش، در صفحه اصلی، جهت انتخاب زبان سامانه پشتیبانی توسط کاربران، نمایش داده می شود.

جهت تطبیق سیستم با آخرین تغییرات اعمال شده در آن، می توانید از بخش تطبیق سیستم استفاده نمایید.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 11:14:19