پارس دیتا

تنظیمات امتیازدهی


در این قسمت شما می توانید تنظیمات مربوط به نوع نمایش امتیازدهی را تعیین کنید همچنین مشخص نمایید چه آیتم هایی از امتیاز دهی بر روی سایت نمایش داده شود. برای دسترسی به این بخش در صفحه "مدیریت امتیازدهی" می بایست بر روی آیکون "تنظیمات امتیازدهی" کلیک کنید:

آیکون تنظیمات امتیازدهی

در اینصورت به صفحه زیر هدایت خواهید شد:

تنظیمات امتیازدهی

در این بخش می توانید تعیین کنید شمای گرافیکی امتیاز دهی به چه شکلی به کاربر نمایش داده شود. انواع نمایش امتیاز دهی به صورت زیر می باشد:

  • ستاره ای
  • مربعی

با انتخاب این گزینه در قسمت امتیاز دهی بر روی سایت، نتیجه امتیازات ثبت شده توسط کاربران نمایش داده خواهد شد.

پس از انتخاب گزینه "نمایش نتیجه امتیاز"، در این قسمت می توانید تعیین کنید با ثبت هر امتیاز توسط کاربر، بلافاصله نمایش نتیجه امتیاز تغییر و بروز رسانی شود.

با انتخاب این گزینه در قسمت امتیاز دهی، تعداد کاربرانی که امتیاز داده اند نمایش داده می شود. به صورتی که پس از ثبت امتیاز توسط هر کاربر، یک شماره به عدد نمایش داده شده اضافه می شود.

توسط این گزینه می توانید تعیین نمایید تا امتیاز دهی فقط توسط کاربران عضو انجام شود. به این معنی که هر کاربری عضو می باشد و Login کرده، امکان امتیاز دهی را داشته باشد، در غیر اینصورت به کاربر پیغام می دهد که امکان ثبت امتیاز برای وی وجود ندارد.

پس از تعیین گزینه های مورد نظر خود جهت تنظیمات امتیاز دهی می توانید با کلیک بر روی دکمه تایید آن ها را اعمال نمایید.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 8:58:51