پارس دیتا

جزئیات اعلان


چنانچه بر روی اعلان هر آیتم در لیست اعلانات در صفحه "مرکز مدیریت اعلانات" کلیک نمایید، وارد قسمت "جزئیات اعلان" خواهید شد.


کلیک بر روی اعلان

در این قسمت شما قادر به مشاهده مشخصات کلی اعلان و همچنین امکان ویرایش یا حذف اعلان خواهید بود.


ایجاد اعلان

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این قسمت اطلاعاتی از قبیل "سطح کاربران"، "زمان ایجاد"، "نام سازنده اعلان"، "زبان انتخاب شده"، "وضعیت اعلان" و "متن اعلان" را مشاهده خواهید نمود.

چنانچه قصد ویرایش اعلان منتخب را دارید، با کلیک بر روی لینک [ویرایش] می توانید آنرا تغییر دهید.

در صورتی که تمایل دارید اعلان مربوطه را حذف نمایید، می توانید با کلیک بر روی لینک [حذف]، به مقصود خود برسید. توجه داشته باشید که در صورت حذف اعلان، امکان بازگرداندن آن به سیستم وجود ندارد و بصورت کامل حذف خواهد شد.

    در این قسمت متن اعلان را مشاهده خواهد نمود.

    آخرین بروزرسانی: شنبه 6 آبان 1396 16:24:44