پارس دیتا

کارنامه


در این بخش شما می توانید کارنامه فردی را که در صفحه "شرکت کنندگان" وی را از لیست انتخاب نموده اید، مشاهده کنید.

کارنامه

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این بخش اطلاعاتی نظیر نام آزمون، نام و نام خانوادگی داوطلب، تعداد کل سوالات آزمون، تعداد پاسخ های صحیح، تعداد پاسخ های اشتباه، دارا بودن نمره منفی در آزمون و نمره و رتبه کل داوطلب، نمایش داده شده است.

در صورتیکه بر روی دکمه "نمایش جزئیات کارنامه"، کلیک نمایید، پاسخ هایی که داوطلب به سوالات داده است، به همراه پاسخ های صحیح، نمره کسب شده و وضعیت قابل قبول یا غیر قابل قبول بودن پاسخ، نمایش داده خواهد شد.

نمایش جزئیات کارنامه
آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 4 آبان 1396 9:57:02