پارس دیتا

تنظیمات مقاله


زمانی که قصد دارید ماژول مقاله را در محتوای صفحه خود قرار دهید، می توانید متناسب با مکان قرارگیری ماژولار های مقاله در صفحه، یکی از سه حالت نمایش "عنوان"، "لیست" و یا "جزئیات" را انتخاب نمائید. در این بخش شما می توانید مشخص نمائید که چه آیتم هایی در سه حالت گفته شده، هنگام قرار گرفتن این ماژول بر روی سایت برای کاربران نمایش داده شود.

برای ورود به این بخش لازم است از صفحه "مرکز مدیریت مقاله" بر روی آیکون "تنظیمات مقاله" کلیک نمایید.

آیکون تنظیمات مقاله

در این صورت به صفحه زیر هدایت خواهید شد:

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

چنانچه قصد دارید برای مقاله ایجاد شده، صفحات با Url های مستقل داشته باشید، لازم است ابتدا در بخش "مدیریت صفحات" یک صفحه اصلی برای این ماژول ایجاد کرده و آدرس آن را در این فیلد وارد نمائید. در این صورت صفحات هر مقاله، با توجه به صفحه اصلی آن به صورت سیستمی ایجاد شده و نیازی نیست به ازاء هرکدام از آنها، بصورت دستی صفحه ایجاد نمائید.


 چنانچه قصد ایجاد مقاله با زبان های مختلف را دارید، لازم است به ازاء تمامی زبانها، صفحه اصلی (با آدرس صفحه مشابه) ایجاد نمائید.
در صورت داشتن SEO URL و هم چنین از ورژن v2.5.0 به بعد نرم افزار قابل مشاهده خواهد بود.

حالت نمایش "عنوان" معمولا برای زمانی انتخاب می شود که شما قصد دارید فضای کمی از صفحه را به مقاله اختصاص دهید و صرفا عناوین مقاله بر روی سایت نمایش داده شود. عناوین به صورت لینک هستند و کاربر می تواند با کلیک روی هر کدام به جزئیات آن مقاله دسترسی داشته باشد. در این قسمت می توانید مشخص نمائید که کدام آیتم ها در حالت نمایش "عنوان" بر روی سایت نمایش داده شوند.

در مواقعی که بخواهید پیش از نمایش جزئیات کامل مقاله، خلاصه ای از آنرا به کاربر نمایش دهید، می توانید از حالت نمایش "لیست" استفاده نمائید. شایان ذکر است هنگام افزودن صفحه، در قسمت "تنظیمات محتوا" گزینه نمایش "لیست"، به عنوان حالت نمایش پیش فرض درنظر گرفته شده است.
در این قسمت می توانید مشخص نمائید که کدام آیتم ها در حالت نمایش "لیست" بر روی سایت نمایش داده شوند.

در این قسمت می توانید مشخص نمائید که در حالت نمایش "جزئیات" کدام یک از آیتم ها بر روی سایت نمایش داده شوند. نمایش جزئیات مقاله در صفحه به دو صورت امکان پذیر است:

  • انتخاب گزینه جزئیات هنگام افزودن صفحه: در این روش، زمانی که می خواهید ماژولار های مقاله دلخواه خود را به صفحه بیافزایید، در قسمت "تنظیمات محتوا" گزینه "جزئیات" را در حالت انتخاب قرار می دهید. در این حالت مقاله مورد نظر به همراه جزئیات در صفحه نمایش داده می شود.
  • نمایش جزئیات کامل مقاله با کلیک روی عنوان یا دکمه [ادامه] : این حالت زمانی است که یکی از دو گزینه "عنوان" و یا "لیست" را در قسمت "تنظیمات محتوا"، انتخاب نموده اید و کاربران می توانند با کلیک روی عنوان یا کلیک بر روی دکمه "ادامه" در صفحه، به جزئیات مقاله دست یابند.

پس از اعمال تغییرات خود در این قسمت، با کلیک بر روی دکمه "تأیید"، تغییرات را در سیستم ثبت می نمایید و مجددا به صفحه "مرکز مدیریت مقاله" باز خواهید گشت.

آخرین بروزرسانی: شنبه 6 آبان 1396 10:24:26