پارس دیتا

جزئیات فرم دریافتی


در صورتی که فرمی را از قسمت "فرم های دریافتی" انتخاب و بر روی دکمه "جزئیات" کلیک نمایید وارد این قسمت خواهید شد. در این قسمت کلیه اطلاعاتی که کاربر در هنگام تکمیل فرم، وارد نموده است، نمایش داده می شود و شما می توانید آنرا بررسی نمایید.

ماژول فرم ساز

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این قسمت اطلاعات ثبتی فرم دریافتی نظیر: زمان تکمیل فرم توسط کاربر، نام کاربر (در صورتی که کاربر عضو پورتال شما باشد نام وی را نمایش می دهد. در غیر این صورت عبارت "میهمان" را در این قسمت نمایش می دهد.)، نام آخرین مدیری که فرم را بررسی نموده است، زمان آخرین بروزرسانی فرم و در نهایت وضعیت تأییدیه فرم، را نمایش خواهد داد.

در این قسمت اطلاعاتی که کاربر در فیلدهای فرم در زمان تکمیل، وارد نموده است، نمایش داده می شود.

در این قسمت می توانید وضعیت رسیدگی به فرم را تعیین نمایید. در صورتی که گزینه مربوطه را در حالت انتخاب قرار دهید به منزله بررسی فرم می باشد و در زمان بازگشت به صفحه "فرم های دریافتی" در ستون "رسیدگی" فرم، عبارت "رسیدگی شده" نمایش داده خواهد شد.

چنانچه در قسمت "تنظیمات فرم"، گزینه "نمایش ستون رسیدگی" را از حالت انتخاب خارج نمایید، در صفحه "فرم های دریافتی" ستون "رسیدگی" نمایش داده نخواهد شد.

پس از بررسی فرم با کلیک بر روی دکمه "تأیید" به صفحه "فرم های دریافتی" باز خواهید گشت. همچنین وضعیت جدید رسیدگی به فرم در سیستم ثبت خواهد شد.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 4 آبان 1396 12:43:33