پارس دیتا

تنظیمات کنترل پنل


این صفحه شامل سه بخش گرافیک، فرم و تأییدیه بوده و تنظیمات آن مختص کنترل پنل مدیریت در پورتال می باشد.
برای رسیدن به بخش تنظیمات کنترل پنل، در صفحه "مدیریت سیستم" و در بخش "تنظیمات عمومی"بر روی آیکون "تنظیمات کنترل پنل" کلیک نمائید.

آیکون تنظیمات کنترل پنل

در این صورت به صفحه تنظیمات کنترل پنل خواهید رسید.

تنظیمات کنترل پنل

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در صورت خارج کردن این گزینه از حالت انتخاب، کلیه آیکون های موجود در کنترل پنل، که به صورت لینک از آنها استفاده شده است، نمایش داده نخواهند شد و فقط نام عناصر یا ماژول ها، نمایش داده می شوند.

عناصر موجود در کنترل پنل، دارای توضیحات راهنما یا به اصطلاح Subtitle می باشند. در صورت خارج کردن این گزینه از حالت انتخاب، کلیه Subtitle ها نمایش داده نمی شوند.

عنوان مستعار زمانی مناسب است که پورتال را به صورت چند زبانه ایجاد می نمائید. در صورتیکه عنوان صفحات و یا عنوان ماژولارهای ایجاد شده به زبانیست که برای شما یا سایر مدیران مفهوم نمی باشد، می توانید برای آن یک عنوان مستعار در نظر بگیرید، تا راحت تر بتوانید صفحات یا ماژولارهای ایجاد شده را شناسایی نمایید.

شایان ذکر است، در صورت تعیین عنوان مستعار برای صفحات و یا ماژولارها، این عنوان تنها در قسمت مدیریت صفحات و همچنین در بخش مرکز مدیریت ماژول های مربوطه نمایش داده خواهد شد و برای بازدید کنندگان، قابل مشاهده نخواهد بود.

در صورتی که در هنگام ایجاد صفحات و یا ماژولار ها، نیازی به تعیین عنوان مستعار نداشته باشید، می توانید گزینه "نمایش فیلد عنوان مستعار" را از حالت انتخاب خارج نمایید.

در صورتیکه صفحه یا ماژولاری از قبل ایجاد شده و دارای عنوان مستعار باشد، با غیر فعال نمودن نمایش فیلد عنوان مستعار، این فیلد در هنگام ویرایش صفحه و یا ویرایش ماژولار مربوطه، نمایش داده خواهد شد.

با تعیین تعداد نمایش آیتم، در صفحه مرکز مدیریت ماژول ها، تعداد آیتم های ایجاد شده برای هر ماژول در هر صفحه بر اساس تعداد تعیین شده در این قسمت، نمایش داده می شوند.

حداکثر تعداد آیتم انتخابی در یک صفحه، 500 آیتم می باشد.

در صورتی که این گزینه را در حالت انتخاب قرار دهید، تمامی صفحاتی که برای پورتال ایجاد می کنید باید به تأیید برسند و تا زمانی که تأیید نشوند به کاربران نمایش داده نخواهند شد.

چنانچه نیاز داشته باشید مقادیر پیش فرض سیستم را جایگزین مقادیر خود نمائید، می توانید از گزینه "تنظیمات پیش فرض" استفاده کنید. در این حالت، کلیه آیتم ها در حالت انتخاب و تعداد نمایش آیتم در صفحات مرکز مدیریت ماژول ها، برابر با 20 آیتم خواهد بود.

پس از انجام تغییرات، جهت اعمال آن می بایست بر روی دکمه تائید کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 10:41:41