پارس دیتا

افزودن پسوند دامنه


در این بخش می توانید پسوند جدید در سیستم ایجاد نمایید.

آیکون افزودن پسوند

در این صورت به صفحه افزودن پسوند خواهید رسید.

افزودن پسوند

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

این قسمت شامل یک لیست کشویی از کلیه پسوندهایی میباشد که سیستم پورتال آنرا پشتیبانی می کند. چنانچه هر پسوند را در سیستم ایجاد نمایید از این لیست حذف خواهد شد. بنابراین در این قسمت می توانید پسوند مورد نظر را از میان پسوندهای موجود افزوده نشده، انتخاب نمایید.

در این بخش می توانید مشخص کنید که حداقل تعداد کاراکتر مجاز دامنه های این پسوند برای ثبت چه تعداد باشد.


با تعریف حداقل تعداد کاراکتر در این بخش، امکان ثبت دامنه های با تعداد کاراکتر کمتر وجود ندارد.

اولویتی که در این بخش تعیین می شود، ترتیب قرارگیری پسوندها را بر روی سایت تعیین می نماید.


سیستم به صورت خودکار اولویت هر پسوند را تعیین می نماید، با این حال شما می توانید با توجه به ترتیبی که برای نمایش پسوندها درنظر دارید، این اولویت را تغییر دهید.

در این بخش می توان برای هر پسوند یک لینک ثبت کننده تعیین نمود. به این ترتیب در صورتیکه پس از گرفتن Whois، دامنه آزاد باشد، کاربر به این ثبت کننده ارجاع داده می شود.

توجه داشته باشید که اولویت با لینک ثبت کننده ای است که در هنگام ساختن Whois در بخش "ایجاد Whois" تعیین شده است. بنابراین در صورتیکه در هنگام ساختن Whois، لینک ثبت کننده تعیین گردد، کاربر به این ثبت کننده ارجاع داده می شود، نه ثبت کننده تعیین شده در این صفحه.

اگر تمایل دارید پسوندی که در حال ایجاداست، موقتا در سایت نمایش داده نشود، می توانید آنرا در حالت "غیر فعال" قرار دهید. برای مثال زمانی که پسوندی را ایجاد نموده اید و میدانید که نیاز به تغییرات خاصی دارد، می توانید آنرا در حالت "غیر فعال" قرار دهید تا هنگامی که ویرایش خود را در آن اعمال نکرده اید، وضعیت آنرا از غیر فعال به فعال تغییر ندهید.

چنانچه این گزینه را در حالت انتخاب قرار دهید، پسوند ایجاد شده در محتویات صفحه سایت، بصورت پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارد.

پس از تکمیل فیلد های موجود، با کلیک نمودن دکمه "تائید" پسوند مورد نظر ساخته شده و شما به صفحه "پسوندهای دامنه" برمیگردید.

آخرین بروزرسانی: شنبه 6 آبان 1396 15:16:54