پارس دیتا

ایجاد کمپین کاربری


جهت سهولت در تعیین سطوح دسترسی کاربران در بخش های مختلف مانند صفحات ایجاد شده، می توانید از این قسمت، کمپین های کاربری مورد نظر را مطایق با نیاز و سلیقه خود ایجاد نمایید.
برای رسیدن به این صفحه، از قسمت "کمپین کاربران" بر روی آیکون "ایجاد کمپین کاربری" کلیک نمایید.

ایجاد کمپین

در این صورت به صفحه زیر خواهید رسید.


ایجاد کمپین

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این قسمت می توانید عنوان کمپین مربوطه را وارد نمایید. توجه داشته باشید جستجو در صفحه "مدیریت کمپین کاربران" بر اساس عنوان کمپین ها صورت میگیرد.

در این بخش گروه های سیستمی که در بخش "مدیریت کاربران/ مدیریت گروه ها/ مدیریت گروه های سیستم" ایجاد نموده اید، نمایش داده شده اند و شما می توانید گروه های سیستم مورد نیاز خود را به این کمپین اختصاص دهید. در صورتی که بخواهید در این کمپین، همه گروه های سیستم را داشته باشید، می توانید گزینه "همه" را انتخاب نمایید. طبیعی است که در صورت انتخاب این گزینه، همه گروه های سیستم از صفحه محو خواهند شد.

همانطور که در تصویر مشاهده مینمایید، گروه سیستم مدیران (Administrator) بصورت پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارد و نمی توان آنرا از حالت انتخاب خارج نمود.

در این بخش گروه های مشتری که در بخش مدیریت کاربران/ مدیریت گروه ها/ مدیریت گروه های مشتری" ایجاد نموده اید، نمایش داده شده اند و شما می توانید گروه های مشتری مورد نیاز خود را به این کمپین اختصاص دهید. در صورتی که بخواهید در این کمپین، همه گروه های مشتری را داشته باشید، می توانید گزینه "همه" را انتخاب نمایید. طبیعی است که در صورت انتخاب این گزینه، همه گروه های مشتری از صفحه محو خواهند شد.

چنانچه بخواهید فقط تعدادی از کاربران یک گروه خاص را در این کمپین کاربری تعریف کنید، میتوانید شناسه های آنها را که همان پست الکترونیک می باشد، در این قسمت وارد کنید. شناسه ها را با کامای لاتین "," (نه کامای فارسی"،" که با shift+T وارد میشود) از هم جدا کنید.

پس از تکمیل فیلد های ستاره دار (اجباری) و کلیک کردن بر روی کلید تائید، کمپین مورد نظر ساخته شده و شما به صفحه کمپین کاربری باز می گردید.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 13:24:45