پارس دیتا

معرفی مدیریت گروه ها


در این قسمت می توانید برای دو سطح کاربری "مدیر" و "مشتری" گروه های خاصی را در نظر بگیرید و افرادی که در این سطوح ایجاد شده اند را با توجه به نحوه کارکرد آنها در سیستم گروه بندی نمایید.
برای دسترسی به بخش مدیریت گروه ها در بخش "مدیریت کاربران" بر روی آیکون مدیریت گروه ها کلیک نمایید:


ایجاد بلوک

در این صورت وارد صفحه زیر خواهید شد:


ایجاد بلوک

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در بخش "مدیریت گروه های سیستم" می توانید با ایجاد گروه های مورد نظر، کاربرانی که در سطح مدیر ایجاد کرده اید، بر اساس سلیقه خود در گروه های مربوطه دسته بندی نمایید. با گروه بندی کارشناسان می توانید سطوح مختلف دسترسی را به آنها اِعطا نمایید. به عنوان مثال در صورتی که می خواهید گروه خاصی از مدیران، امکان دسترسی به بخش مدیریت فایلها را داشته باشند، می توانید یک گروه کاربری ایجاد نمایید و مجوز دسترسی بخش فایلها را به کارشناسان آن اختصاص دهید.
شایان ذکر است جهت استفاده از این امکان می بایست ویژگی "دسترسی شیء گرا" (Objective Permission) را در اختیار داشته باشید.

لازم به ذکر است در صورتی که هیچ گروهی در این قسمت ایجاد نکنید، تمامی کاربرانی که در سطح مدیر ایجاد می نمایید، در گروه "مدیران" که بصورت اتوماتیک در سیستم ایجاد شده است، قرار خواهند گرفت. گروه "مدیران" به تمامی قسمت های پورتال دسترسی دارند.

    در بخش "مدیریت گروه های مشتری" می توانید با ایجاد گروه های مورد نظر، کاربرانی که در سطح مشتری ایجاد شده اند را دسته بندی نمایید. با گروه بندی مشتریان می توانید سطوح مختلف دسترسی را به آنها اِعطا نمایید. به عنوان مثال در صورتی که می خواهید گروه خاصی از مشتریان، امکان دسترسی به صفحه ای خاص را داشته باشند، می توانید یک گروه کاربری ایجاد نمایید، سپس در قسمت "کمپین کاربران/ ایجاد کمپین"، کمپین مورد نظر را ایجاد و گروه های مشتری دلخواه خود را به کمپین اختصاص دهید و در نهایت، در هنگام ایجاد صفحه در قسمت "مدیریت صفحات/ افزودن صفحه" مجوز دسترسی صفحه مربوطه را به کمپینی که ایجاد نموده اید، اختصاص دهید.
    لازم به ذکر است در صورتی که هیچ گروهی در این قسمت ایجاد نکنید، تمامی کاربرانی که در سطح مشتری ایجاد می نمایید، در گروه "Client-Base" قرار خواهند گرفت. گروه مذکور در زمانی که اولین کاربر سطح مشتری ایجاد می شود، در سیستم بصورت اتوماتیک ساخته خواهد شد.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 12:58:54