پارس دیتا

مشاهده نظرات


در صورتی که بر روی "عنوان" نظر خاصی در صفحه "مرکز مدیریت نظرسنجی" کلیک نمایید، به این صفحه هدایت خواهید شد و می توانید جزئیات نظر دریافتی کاربر را مشاهده نمایید.

مشاهده نظرسنجی

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این قسمت مشخصات ثبتی نظر که اطلاعاتی نظیر زمان ارسال نظر و IP ارسال کننده را در اختیارتان قرار می دهد، نمایش داده شده است. توجه فرمایید در صورتی که یکی از مدیران پورتال این نظر را تأیید نماید، مشخصه دیگری بنام "تأیید شده توسط" نمایش داده خواهد شد که نام مدیر و زمان تأیید نظر را نمایش می دهد. در شکل زیر مشخصات ثبتی یک نظر پس از تأیید آن نمایش داده شده است.


مشخصات ثبتی

بصورت پیش فرض IP کاربر در زمان نمایش نظر وی بر روی سایت، نمایش داده خواهد شد. در صورتی که تمایل دارید، IP کاربر نمایش داده نشود، در بخش "تنظیمات نظرسنجی" گزینه "نمایش IP" را از حالت انتخاب خارج نمایید.

در این قسمت مشخصات کلی نظر ارسالی کاربر، نمایش داده شده است و اطلاعات زیر را شامل می شود:

  • نام: در این قسمت نامی که کاربر در زمان درج نظر در قسمت "نام" وارد نموده است، نمایش داده می شود. چنانچه کاربر نام خود را وارد نکرده باشد، این قسمت خالی از اطلاعات نمایش داده می شود.
  • پست الکترونیک: در این قسمت پست الکترونیکی که کاربر در زمان درج نظر در قسمت "پست الکترونیک" وارد نموده است، نمایش داده می شود. چنانچه کاربر پست الکترونیک خود را وارد نکرده باشد، این قسمت خالی از اطلاعات نمایش داده می شود.

بصورت پیش فرض پست الکترونیکی کاربر در زمان نمایش نظر وی بر روی سایت، نمایش داده خواهد شد.البته به دلایل امنیتی پست بصورت کامل رویت نمی شود. در صورتی که تمایل دارید، پست الکترونیک وی نمایش داده نشود، در بخش "تنظیمات نظرسنجی" گزینه "نمایش پست الکترونیک" را از حالت انتخاب خارج نمایید.
  • نظر: در این قسمت عبارتی که کاربر به عنوان نظر درج نموده است، نمایش داده می شود.
  • تأیید شده: این گزینه بصورت پیش فرض در حالت عدم انتخاب قرار دارد، چنانچه تمایل دارید نظر در سایت نمایش داده شود ابتدا می بایست آنرا "تأیید" نمایید. در این صورت با انتخاب این گزینه و سپس کلیک بر روی دکمه تأیید در انتهای صفحه، نظر تأیید و در سایت نمایش داده می شود.

روش دوم برای تأیید نظر مربوطه از طریق دکمه "تأیید" در صفحه "مرکز مدیریت نظرسنجی" می باشد. برای این منظور کافیست از لیست نظرات در صفحه مذکور، نظر را انتخاب و بر روی دکمه "تأیید" در همین صفحه کلیک نمایید.

پس از تغییرات در گزینه "تأیید شده" در بخش مشخصات، در صورتی که بر روی این دکمه "ذخیره" کلیک نمایید، تغییرات اعمال شده در سیستم ثبت و به صفحه "مرکز مدیریت نظرسنجی" باز خواهید گشت.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 8:49:02