پارس دیتا

تنظیمات ماژولار تقویم و مناسبت ها


زمانی که قصد دارید برای صفحه ای خاص از سایت خود، سالنامه ای را قرار دهید، همانطور که در توضیحات راهنمای "افزودن صفحه" آورده شد، در بخش "محتوا"، علاوه بر تنظیمات بلوک و محتوا، تنظیمات دیگری بنام "ماژولار" وجود دارد که می توانید با تعیین موارد دلخواه، این تنظیمات را تنها بر روی ماژولار انتخابی اعمال نمایید. در این قسمت به توضیح کامل بخش "تنظیمات ماژولار" تقویم و مناسبت ها خواهیم پرداخت.


هر دو گزینه "نمایش نام روزهای هفته بصورت مختصر" و "امکان انتخاب سال" که در این بخش نیز آمده است و به توضیح آن خواهیم پرداخت، در صفحه "تنظیمات سالنامه" برای کلیه ماژولار های ایجاد شده در سیستم، تعیین شده است. بنابراین در حالت انتخاب یا عدم انتخاب بودن آن در این صفحه، متناسب با مقداریست که در صفحه مذکور تعیین کرده اید.
تنظیمات ماژولار

همانطور که در تصویر می بینید این قسمت شامل آیتم های زیر است:

در صورتیکه این گزینه را در حالت انتخاب قرار دهید، روزهای هفته بر روی تقویم، بصورت مختصر نمایش خواهد داد.

نمایش نام روزهای هفته بصورت مختصر

در صورتیکه این گزینه را در حالت انتخاب قرار دهید، همانند شکل زیر دو قسمت به شما نمایش داده خواهد شد که میتوانید تعداد سالهای مورد نظر خود جهت انتخاب کاربر، را تعیین نمایید.

انتخاب سال
آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 4 آبان 1396 8:34:41