پارس دیتا

مدیریت خروجی


با استفاده از ابزار مدیریت خروجی می توانید از آیتم های ماژول مورد نظر خود در سه قالب PDF، HTML و XLS خروجی دریافت نمایید.

برای دریافت خروجی ها در صفحات مرکز مدیریت ماژول هایی که شامل این ابزار میشوند، می بایست بر روی آیکون "مدیریت خروجی" کلیک کنید.

مدیریت خروجی

در این صورت پنجره زیر به شما نمایش داده خواهد شد:

مدیریت خروجی

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید این صفحه شامل بخش های زیر می باشد:

ستون هایی که قابل نمایش در خروجی هستند، با توجه به جدول فهرست آیتم های ماژولی که میخواهید از آن خروجی تهیه نمایید، در این قسمت نمایش داده می شوند. تمام ستون ها به طور پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارند که می توانید بر حسب نیاز خود با برداشتن تیک هر گزینه در گرفتن خروجی آن را حذف کنید. ( در این قسمت به عنوان مثال تهیه خروجی از تراکنش مالی بخش مرکز مدیریت مالی مد نظر بوده است.)

گزینه دریافت خروجی تمام آیتم ها، بطور پیش فرض در حالت عدم انتخاب قرار دارد. با انتخاب این گزینه می توانید از تمام آیتم های موجود، خروجی تهیه نمایید. در غیر اینصورت آخرین آیتم هایی که در جدول قابل ملاحظه هستند در خروجی نیز نمایش داده می شوند.

توجه داشته باشید در هر یک از ماژول ها می توانید با استفاده از فیلتر تنها آیتم های مورد نیاز خود را فیلتر کرده و خروجی دریافت کنید.

با استفاده از این قسمت می توانید از آیتم های انتخابی خود در قالب اکسل خروجی دریافت کنید.

با استفاده از این دکمه می توانید از آیتم های مورد نظر خود در قالب HTML خروجی تهیه نمایید.


با استفاده از این دکمه می توانید از آیتم های مورد نظر خود در قالب PDF خروجی دریافت کنید.

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 4 شهریور 1394 10:31:51