پارس دیتا

معرفی ماژول رتبه بندی


همانطور که قبلا گفته شد و می دانید یکی از بهترین روش های ارتباطی کاربران با مدیران وب سایت ها استفاده از ابزار "نظر سنجی" است. اما برای آنکه بتوان از این ابزار بهترین استفاده جهت اطلاع از میزان رضایتمندی و یا نارضایتی کاربران در خصوص مطالب و یا تصاویر درج شده بر روی صفحات سایت را به دست آورد، می توان از امکان رتبه بندی در کنار آن استفاده کرد.
ماژول رتبه بندی در حال حاضر بر روی نظر سنجی کاربرد دارد به نحوی که کاربران با گذاشتن نظر، دیدگاه خود را نسبت به محتوا یا تصویری که امکان نظر سنجی برای آن قرار داده شده است را بیان می کنند. این واضح است که بسیاری از کاربران ممکن است با یکدیگر هم عقیده و موافق باشند و یا مخالف. در اینصورت با مطالعه نظرات یکدیگر و دادن رتبه مثبت یا منفی میزان رضایتمندی و یا نارضایتی خود را اعلام می کنند.

ماژول رتبه بندی

در ادامه صفحات به معرفی بخش های مختلف این ماژول می پردازیم.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 8:56:30