پارس دیتا

تغییر سطحدر این صفحه سطح فعلی کاربر به شما نمایش داده می شود و به شما این امکان داده شده است که بتوانید سطح کاربر را تغییر داده و وی را در گروه مورد نظرتان در میان گروه های موجود آن سطح قرار دهید، برای دسترسی به این صفحه، در بخش"مدیریت کاربران"، کاربر مورد نظر خود را انتخاب نموده و با کلیک روی گزینه "تغییر سطح" به این بخش دسترسی پیدا کنید.

در این صورت به صفحه زیر خواهید رسید.


همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

این قسمت شناسه کاربر و همچنین سطح فعلی وی را نشان می دهد.

در این قسمت می توانید سطح کاربر مورد نظر خود را به مشتری و یا مدیر تغییر دهید.


همانطور که مشاهده می شود، سطح کاربری "نماینده" غیر فعال است، چرا که در پورتال، سطح کاربری نماینده کاربردی ندارد و امکان تغییر سطح کاربر به نماینده نیز وجود ندارد. اما به دلیل یکپارچه بودن پایگاه داده کاربران و دارا بودن مزیت SSO، کاربران سیستم های مرتبط (همانند سامانه پشتیبانی) می توانند با همان نام کاربری و شناسه عبور خود در پورتال نیز Login نمایند. به همین جهت در پورتال، گزینه سطح نماینده، تنها جهت مشخص نمودن سطح کاربرانی که در سیستم های مرتبط نماینده می باشند، وجود دارد.

شما قادر خواهید بود گروه متناسب با سطح انتخاب شده را در این قسمت برای کاربر مورد نظر خود انتخاب نمایید.
جهت انجام تغییرات در قسمت گروه می توانید به بخش "مدیریت گروه ها/ مدیریت گروههای سیستم " در همین بخش مدیریت کاربران مراجعه نمائید.

پس از انجام تغییرات، جهت اعمال آن می بایست دکمه تائید را کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 12:26:34