پارس دیتا

معرفی مدیریت گروه ها


برای دسترسی به بخش مدیریت گروه ها در بخش "مدیریت کاربران" بر روی آیکون مدیریت گروه ها کلیک نمایید:


ایجاد بلوک

در این صورت وارد صفحه زیر خواهید شد، در این صفحه می توانید از طریق آیکون مدیریت گروه های سیستم وارد بخش "مدیریت گروه های سیستم" شده و گروه های مورد نظرتان را ایجاد و مدیریت نمایید.ایجاد بلوک
آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 16:01:35