پارس دیتا

تنظیمات زبان


لیست کلیه زبانهای موجود در سامانه پشتیبانی شما، در این قسمت قابل مشاهده و انتخاب می باشد. زبان های انتخاب شده در این بخش، در قسمت ابزار زبان در صفحه اصلی سامانه پشتیبانی، جهت انتخاب کاربر، نمایش داده خواهند شد. در صورتی که کاربر، زبان دلخواه خود را از لیست ابزار زبان انتخاب نماید، سامانه پشتیبانی بر اساس زبان انتخابی کاربر، به وی نمایش داده خواهد شد.
برای ورود به بخش تنظیمات زبان ، در صفحه "مدیریت سیستم" و از بخش"تنظیمات عمومی" بر روی آیکون "تنظیمات زبان" کلیک نمائید.

تنظیمات زبان

در این صورت به صفحه تنظیمات زبان وارد می شوید:

تنظیمات زبان

این صفحه، شامل قسمت های زیر می باشد:

با انتخاب هر کدام از زبانهای موجود از لیست کنونی، لیست زبانهایی که از این بخش انتخاب نموده اید، در صفحه اصلی سامانه پشتیبانی شما و در ابزار زبان، به ترتیب اولویت نمایش داده خواهد شد و زبانی که از بخش "سیستم/تنظیمات فرهنگ" و از قسمت زبان پیش فرض انتخاب کرده اید، در منوی کشویی نیز به حالت انتخاب خواهد بود.

انتخاب یک زبان به عنوان زبان پیش فرض از لیست زبانها، اجباری می باشد.

تنظیمات زبان

در جدول مربوط به لیست زبانها، ستونی به عنوان اولویت قرار داده شده است که به وسیله آن می توانید اولویت کلیه زبانهای موجود در لیست را تعیین نمایید.
اولویت کلیه زبانها در حالت پیش فرض، صفر در نظر گرفته شده است و در صورتیکه فیلد اولویت را برای زبانی خالی بگذارید، مقدار صفر برای آن در نظر گرفته می شود. با توجه به اولویت، زبانها به ترتیب در منوی کشویی قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال، زبانی با اولویت صفر، در لیست کشویی صفحه اصلی سامانه پشتیبانی، بالاتر از زبانی با اولویت یک خواهد بود.

پس از انجام تغییرات، جهت اعمال آن می بایست بر روی دکمه تائید کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 15:28:16