پارس دیتا

گزارشات


در بخش گزارشات امکان گرفتن گزارش از اطلاعات پاسخ به تیکت ها توسط کارشناسان و گروه های حامی وجود دارد. به نحوی که می توانید کمینه، بیشینه و میانگین زمان پاسخگویی به تیکت ها را در کنار تعداد پاسخ های هر کارشناس و یا گروه های حامی بصورت مجزا ملاحظه نمایید.
برای دسترسی به بخش گزارشات می بایست در مرکز مدیریت تیکت بر روی آیکون "گزارشات" کلیک نمایید.

مدیریت فایل ها

در اینصورت وارد صفحه گزارشات خواهید شد:

مدیریت فایل ها

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید این صفحه شامل بخش های زیر می باشد:

در بخش گزارشات کارشناسان می توانید میانگین زمان پاسخگویی هر کارشناس را با توجه به نام کاربری و ایمیل بررسی نمایید.

در بخش گزارشات گروه های حامی می توانید میانگین زمان پاسخگویی گروه های حامی به تیکت ها را با توجه به نام گروه ها بررسی نمایید.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 16:24:03