پارس دیتا

تغییر کلمه عبور


در این بخش می توانید کلمه عبور خود را تغییر دهید. جهت ورود به این بخش کافیست در صفحه مشخصات حساب من بر روی آیکون "تغییر کلمه عبور" کلیک نمایید :


در این صورت وارد صفحه تغییر کلمه عبور خواهید شد:


همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید، این صفحه شامل قسمت های زیر است:

جهت تغییر کلمه عبور خود می بایست، کلمه عبور فعلی خود را در این قسمت وارد نمایید.

در این بخش می بایست کلمه عبور جدید مورد نظر خود را وارد نمایید. جهت جلوگیری از اشتباه در ورود کلمه عبور، می بایست تکرار کلمه عبور جدید را نیز وارد نمایید. شایان ذکر است جهت سهولت در تعیین کلمه عبور جدید به توضیحات ارائه شده در این قسمت توجه فرمایید.

با کلیک بر روی دکمه تعییر کلمه عبور، در صورت صحیح بودن کلمه عبور فعلی و همچنین یکسان بودن کلمه عبور جدید با تکرار کلمه عبور جدید وارد شده، رمز عبور شما تغییر خواهد کرد و یک ایمیل سیستمی برای شما ارسال خواهد شد.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 14:01:09