پارس دیتا

کپی


در این بخش شما می توانید از گروه راهنمای مورد نظر خود، به همراه تمامی زیر گروه ها و راهنماهای متعلق به آن، یک کپی تهیه نمایید.

در ادامه به منظور درک بهتر تأثیر عملیات کپی بر روی راهنماها، بصورت مرحله به مرحله، عمل کپی نمودن یک گروه راهنما را بیان می نماییم.

در مرحله اول، درخت راهنما قبل از کپی گروه ابزارها نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، این گروه، شامل زیر گروه های متعددی است، که هر یک دارای راهنماهای جداگانه ای نیز می باشند. به عنوان مثال، گروه متن، اولین زیر گروه، گروه ابزارها می باشد که خود شامل دو راهنمای "معرفی ماژول متن" و "ایجاد متن" است.در مرحله دوم قصد داریم از گروه ابزارها یک کپی تهیه نماییم. برای این منظور، در صفحه کپی با انتخاب گروه "ابزارها" از قسمت گروه ها و تعیین یک عنوان جدید برای کپی گروه ابزارها و همچنین در صورت نیاز، تعیین یک کلید واژه در آدرس صفحات جدید، جهت جایگزین شدن با یک کلید واژه در آدرس صفحات قدیم و سپس کلیک بر روی دکمه تائید، عملیات کپی انجام خواهد شد.


شکل زیر درخت راهنما را بعد از کپی گروه ابزارها نمایش می دهد. همانطور که مشاهده می نمایید، کپی گروه ابزارها، با عنوان جدید "ماژول ها" و با تمامی زیر گروه ها و راهنماهای متعلق به خود، با همان ساختار و در همان سطح از درخت ایجاد شده است.

شما می توانید جهت ورود به بخش کپی، در صفحه "مرکز مدیریت راهنما"، بر روی آیکون کپی کلیک نمایید.


در این صورت وارد صفه کپی خواهید شد :همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید، این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این قسمت می بایست زبان مورد نظر خود، که می خواهید عملیات کپی در گروه های آن زبان انجام گیرد را انتخاب نمایید. شایان ذکر است، بصورت خودکار، زبان پیش فرض سامانه، که در بخش "تنظیمات فرهنگ" تعیین شده است، در حالت انتخاب قرار دارد.

در این قسمت می بایست گروه مورد نظر خود را که می خواهید از آن یک کپی تهیه کنید، انتخاب نمایید.

شایان ذکر است، انجام عملیات کپی بر روی گروه ریشه امکان پذیر نمی باشد.

در این قسمت، عنوان جدیدی برای گروهی که تمایل دارید یک کپی از آن ایجاد کنید را وارد نمایید.

از آنجایی که آدرس صفحات ایجاد شده در یک زبان می بایست همواره یکتا باشند و با ایجاد کپی از یک گروه، تمامی صفحات زیر گروه و راهنمای گروه مورد نظر، به همان صورت مجدداً ایجاد می گردند، لازم است تا آدرس صفحات کپی شده جدید، یکتا و غیر تکراری باشد.

به همین جهت می توان یک کلمه کلیدی، که در آدرس صفحات قدیم موجود است را در این قسمت تعیین نمود، تا در هنگام عملیات کپی، با کلمه کلیدی تعیین شده در آدرس صفحات جدید، جایگزین گردد.

به عنوان مثال در صورتی که آدرس صفحات، به شکل pars-support/v1/news/introduction باشد، می توان عبارت v1 را به عنوان کلمه کلیدی در آدرس صفحات قدیم و همچنین عبارت v2 را به عنوان کلمه کلیدی در آدرس صفحات جدید تعیین نمود. در این صورت در هنگام انجام عملیات کپی، آدرس صفحات جدید به صورت یکتا و به شکل pars-support/v2/news/introduction خواهند بود.

شایان ذکر است در صورت تعیین نکردن کلمات کلیدی قدیم و جدید در صفحات، سیستم بصورت خودکار با قراردادن کلمه copy در ابتدای آدرس صفحه، آن را غیر تکراری می نماید. به عنوان مثال : copy-mypage50.aspxدر این قسمت می توانید کلمه کلیدی در آدرس صفحه جدید را جهت جایگزین شدن با کلمه کلیدی در آدرس صفحه قدیم، تعیین نمایید.

با کلیک بر روی دکمه تائید، گروه مورد نظر با تمامی زیر گروه ها و راهنماهای متعلق به آن کپی خواهد شد.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 8 آبان 1396 9:13:56