پارس دیتا

معرفی تنظیمات سایت


در این بخش می توانید تنظیمات نمایشی سامانه پشتیبانی آنلاین را انجام دهید. این تنظیمات شامل تعیین نمایش/عدم نمایش قسمت های مختلف سامانه پشتیبانی به کاربران، تعیین نمایش/عدم نمایش آمار بازدید از صفحات ماژول های مختلف به کاربران، ایجاد پاورقی برای تمامی صفحات و همچنین تعیین عملکرد سیستم در هنگام مواجه با عدم وجود Url وارد شده توسط کاربر می باشد.

تنظیمات سیستم

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید این بخش شامل قسمت های زیر است:

در بخش تنظیمات URL، شما می توانید تعیین نمایید که در صورت ورود آدرس صفحه اشتباه از طرف کاربران، سیستم چه عملکردی داشته باشد.

در بخش تنظیمات بازدید می توانید تعیین نمایید که آمار بازدید صفحات چه ماژولهایی به کاربران سامانه پشتیبانی نمایش داده شود.

در بخش تنظیمات پاورقی می توانید برای تمامی صفحات، یک پاورقی ایجاد نمایید. پاروقی در قسمت انتهایی صفحات نمایش داده می شود و می تواند به عنوان نوعی زیر منو برای سامانه پشتیبانی مورد استفاده قرار گیرد.

در بخش تنظیمات نمایش شما می توانید تعیین نمایید که دقیقاً چه بخش ها و قسمت هایی از سیستم در صفحات سامانه پشتیبانی به کاربران نمایش داده شود.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 آبان 1396 15:46:00