پارس دیتا

تنظیمات ماژولار آب و هوا


زمانی که قصد دارید برای صفحه ای خاص از سایت خود، قسمتی را برای ماژولار آب و هوا در نظر بگیرید، همانطور که در توضیحات راهنمای "افزودن صفحه" آورده شد، در بخش "محتوا"، علاوه بر تنظیمات بلوک و محتوا، تنظیمات دیگری بنام "ماژولار" وجود دارد که می توانید با تعیین موارد دلخواه، این تنظیمات را بر روی ماژولار انتخابی اعمال نمایید. در این قسمت به توضیح کامل بخش "تنظیمات ماژولار" آب و هوا خواهیم پرداخت.


تنظیمات ماژولار

همانطور که در تصویر می بینید این قسمت شامل آیتم های زیر است:

در این قسمت می توانید تعیین نمایید که آب و هوای شما بر روی سایت با چه مقیاسی نمایش داده شود. این قسمت شامل دو گزینه "سلسیوس" و "فارنهایت" می باشد. در صورتی که تمایل دارید از هر دو مقیاس استفاده نمایید، گزینه های مربوطه را در حالت انتخاب قرار دهید.

دراین بخش تعیین می شود که چه آیتم هایی در هنگام نمایش آب و هوا نمایش داده شوند.
این آیتم ها عبارتند از:

  • شرایط باد: در صورت انتخاب این گزینه سرعت و جهت وزش باد نمایش داده می شود.
  • رطوبت: با انتخاب این گزینه میزان رطوبت هوا نمایش داده خواهد شد.
  • نمایش آیکون امروز: در صورت انتخاب این گزینه، آیکون مناسب با شرایط آب و هوایی امروز در کنار دمای هوای امروز نمایش داده می شود.
  • وضعیت: در صورتی که این گزینه در حالت انتخاب قرار بگیرد، وضعیت آب و هوایی (مانند آفتابی، ابری، رگبار، اکثرا آفتابی و...) نمایش داده می شود.
  • نمایش آب و هوای چند روز آینده: انتخاب این گزینه باعث نمایش حداقل و حداکثر دما برای چند روز آینده می شود. در صورتی که این گزینه انتخاب نشود، دو گزینه "نمایش آیکون های چند روز آینده" و نمایش طی چند روز آینده" غیر فعال خواهند شد.
  • نمایش آیکون های چند روز آینده: چنانچه گزینه "نمایش آب و هوای چند روز آینده" در حالت انتخاب باشد، این گزینه به شما نمایش داده خواهد شد. در صورت عدم انتخاب این گزینه، تنها آب و هوای روزهای آینده نمایش داده می شود و آیکونی که نشان دهنده وضعیت آب و هوا می باشد مشاهده نمی شود.
  • نمایش طی چند روز آینده: چنانچه گزینه "نمایش آب و هوای چند روز آینده" در حالت انتخاب باشد، این گزینه به شما نمایش داده خواهد شد. در این قسمت می توانید تعداد روزهایی که می خواهید آب و هوای آنها همراه با آب و هوای روز جاری نمایش داده شود، تعیین می گردد. حداکثر تعداد روزهای قابل انتخاب در این بخش 4 روز می باشد.
آخرین بروزرسانی: یکشنبه 30 مهر 1396 16:45:51