پارس دیتا

تطبیق


در برخی از موارد، شرایطی پیش می آید که نیاز به تغییر اساسی در محتوای یک صفحه دارید، درضمن نمی خواهید آمار صفحۀ مربوطه حذف شود، بنابرین امکان حذف آن صفحه و جایگزینی صفحۀ جدید نیست. در چنین مواقعی می توانید از این قسمت استفاده نمایید. برای این منظور لازم است تا ابتدا صفحۀ جدیدی، مطابق با خواستۀ خود ایجاد نموده، سپس صفحۀ اولیه رااز لیست صفحات در صفحه "مرکز مدیریت صفحات" انتخاب و بر روی دکمه "تطبیق" کلیک نمایید.

در این صورت وارد صفحه زیر خواهید شد

تنظیمات وب کلیپ

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

در این قسمت نام صفحه ای که از لیست صفحات انتخاب نموده اید، نمایش داده شده است.

در این قسمت می توانید آدرس صفحه ای که از لیست صفحات انتخاب نموده اید را مشاهده نمایید.

در این قسمت فهرستی درختی، نمایش داده می شود که متشکل از صفحات و زیر صفحات ایجاد شده در سیستم می باشد. شما می توانید در این قسمت صفحه ی جدیدی را که به منظور تطبیق این صفحه با آن ایجاد نموده اید، انتخاب نمایید.
توجه داشته باشید که موارد زیر، از صفحۀ جدید (صفحه ای که در لیست درختی در همین صفحه انتخاب نموده اید) به صفحۀ اولیه (صفحه ای که از لیست صفحات در "مرکز مدیریت صفحات" انتخاب نموده اید) منتقل خواهد شد:

  • از قسمت مشخصات صفحه، ویژگی "نوع" و "پوسته"
  • تمامی بخش محتوا.
  • تمامی بخش تنظیمات صفحه بغیر از "عنوان مرورگر"

همچنین توجه فرمایید در زمان تطبیق، برای تبدیل ویژگی "نوع" صفحات، شرایطی به شرح زیر وجود دارد:

  • نوع صفحه اصلی هیچگاه تغییر نخواهد کرد و همچنین محتوای آن با صفحات از نوع ارجاعی، قابل تطبیق نیست.
  • امکان تطبیق صفحه ای از نوع ارجاعی با صفحه ای از نوع فرعی و بالعکس وجود دارد. ولی زمانیکه صفحۀ مورد تطبیق اصلی باشد فقط محتوای آنرا پذیرفته و نوع آنها تغییر نمی کند.

پس از انجام تغییرات مورد نظر می بایست جهت اعمال آن، بر روی دکمه "تأیید" کلیک نمایید.

آخرین بروزرسانی: شنبه 29 مهر 1396 14:53:03