پارس دیتا

تنظیمات نظرسنجی


در این قسمت شما می توانید جهت تعیین نمایش یا عدم نمایش IP یا پست الکترونیک نظر دهندگان اقدام نمایید. همچنین از آنجا که نظرات ثبت شده کاربران و تأیید شده توسط مدیران که در سایت نمایش داده می شوند، قابلیت صفحه بندی (Paging) دارند، می توانید تعداد نمایش نظرات در هر صفحه را مشخص فرمایید. برای این منظور لازم است تا از قسمت "مرکز مدیریت نظرسنجی" بر روی آیکون "تنظیمات نظرسنجی" کلیک نمایید.

آیکون تنظیمات نظرسنجی

در این صورت به صفحه "تنظیمات نظر سنجی" هدایت خواهید شد.


تنظیمات نظرسنجی

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

این گزینه بصورت پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارد و IP نظر دهندگان را در تیتر بالای نظر ثبت شده آنها نمایش می دهد. چنانچه تمایل دارید، IP افراد نمایش داده نشود، این گزینه را از حالت انتخاب خارج نمایید.


نمایش IP

این گزینه بصورت پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارد و چنانچه تمایل دارید پست الکترونیک افراد در تیتر نظر ثبت شده آنها نمایش داده نشود، آنرا از حالت انتخاب خارج نمایید.


توجه داشته باشید، در صورتی که این گزینه در حالت انتخاب باشد، پست الکترونیک افراد به دلایل امنیتی بصورت کامل نمایش داده نخواهد شد.

نمایش پست الکترونیک

نظرات در سایت، قابلیت صفحه بندی (Paging) دارند، یعنی اگر برای خبری امکان نظر سنجی قرار داده اید، کلیه نظراتی که کاربران در سیستم درج می نمایند، قابل صفحه بندی در صفحه مربوط به خبر می باشند. بنابراین شما می توانید با کمک این قسمت تعیین نمایید که چه تعداد نظر در هر صفحه، در سایت خبر شما نمایش داده شود. بصورت پیش فرض 50 نظر در صفحه نمایش داده خواهد شد و چنانچه تمایل به تغییر آن دارید، می توانید عدد مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 1 آبان 1396 16:36:08