پارس دیتا

تنظیمات زبان


لیست کلیه زبانهای موجود در پورتال شما، در این قسمت قابل مشاهده و انتخاب می باشد. زبان هایی که در این بخش انتخاب می کنید، در صفحاتی که در قسمت "مدیریت صفحات" ایجاد و در آنها از "ابزار زبان" استفاده می کنید، نمایش داده خواهند شد و در صورتی که کاربر، زبان دلخواه خود را از ابزار زبان در صفحه مربوطه انتخاب نماید، صفحه بر اساس زبان انتخابی کاربر، به وی نمایش داده خواهد شد.
برای ورود به بخش تنظیمات زبان، در صفحه "مدیریت سیستم" و از بخش "تنظیمات عمومی" بر روی آیکون "تنظیمات زبان" کلیک نمائید.

آیکون تنظیمات زبان

در این صورت به صفحه تنظیمات زبان وارد می شوید:

تنظیمات زبان

این صفحه، شامل قسمت های زیر می باشد:

در صورتی که در هنگام ایجاد صفحه از بخش "مدیریت صفحات/ افزودن صفحه"، از "ابزار زبان" استقاده کنید، می توانید نحوه نمایش این ابزار را بر اساس نوع لیست کشویی یا پرچم تعیین نمایید. در این صورت دو حالت نمایش به شرح زیر خواهید داشت.
در صورتی که از نحوه نمایش لیست کشویی استفاده نمایید، لیست زبانهایی که از این بخش انتخاب نموده اید، در صفحه ایجاد شده شما و در ابزار زبان، به ترتیب اولویت، نمایش داده خواهد شد.

تنظیمات زبان

چنانچه از نحوه نمایش پرچم استفاده نمایید، پرچم زبانهایی که از این بخش انتخاب نموده اید، در صفحه ایجاد شده شما و در ابزار زبان، به ترتیب اولویت، از راست به چپ نمایش داده خواهند شد. توجه داشته باشید پرچم زبانی که درحالت انتخاب در صفحه وجود دارد، نمایش داده نخواهد شد. مانند شکل زیر که پرچم زبان پارسی (ایران) به دلیل انتخاب آن در صفحه، نمایش داده نشده است.
تنظیمات زبان

انتخاب حداقل یک زبان به عنوان زبان پیش فرض از لیست زبانها، اجباری می باشد.

در جدول مربوط به لیست زبانها، ستونی به عنوان اولویت قرار داده شده است که به وسیله آن می توانید اولویت کلیه زبانهای موجود در لیست را تعیین نمایید.
اولویت کلیه زبانها در حالت پیش فرض، صفر در نظر گرفته شده است و در صورتیکه فیلد اولویت را برای زبانی خالی بگذارید، مقدار صفر برای آن در نظر گرفته می شود.
با توجه به اولویت، اگر نحوه نمایش ابزار زبان در صفحه ایجاد شده شما بصورت لیست کشویی باشد، زبانها به ترتیب در منوی کشویی قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال، زبانی با اولویت صفر، در لیست کشویی صفحه، بالاتر از زبانی با اولویت یک خواهد بود. و در صورتی که نحوه نمایش ابزار زبان در صفحه ایجاد شده شما بصورت پرچم باشد، پرچم ها به ترتیب از راست به چپ قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال، زبانی با اولویت 0 در راست ترین سمت نسبت به زبانی با اولویت 1 قرار خواهد گرفت.

در صورتی که اولویت کلیه زبانهای انتخاب شده در این بخش را با "صفر" مقداردهی نمایید، به ترتیبی که زبان ها در این بخش مرتب شده اند، در ابزار زبان در صفحات ایجاد شده نمایش داده خواهند شد.

در این ستون، پرچم هر کشور، قرار داده شده است که با کلیک بر روی پرچم مربوطه، لیستی از کلیه پرچم های موجود در سیستم برای شما نمایش داده میشود که می توانید از لیست موجود، پرچم کشور خود را تغییر دهید و جایگزین پرچم فعلی نمایید. هدف از قرار دادن پرچم برای زبان های مختلف به منظور تفکیک کشورهاییست که بصورت یکپارچه از یک زبان خاص استفاده می نمایند مانند کشورهای انگلیسی زبان. در این صورت شما می توانید برای زبان انگلیسی در این بخش پرچم کشور مورد نظر خود را تعیین نموده و در صورت نیاز در صفحه مربوطه در ابزار زبان از آن استفاده کنید.

می توانید از طریق تنظیمات مربوط به ابزار زبان در هنگام اضافه کردن به صفحات خود در بخش "مدیریت صفحات/ افزودن صفحه"، نحوه نمایش زبانها را تعیین نمایید. نحوه نمایش زبانها به دو صورت کشویی و پرچم می باشد. با انتخاب لیست کشویی، کلیه زبانها در لیست کشویی، نمایش داده می شوند و در حالت انتخاب پرچم، پرچم هایی که در این بخش انتخاب نموده اید، برای زبان مورد نظر شما مستقیما در داخل صفحات قرار می گیرند.

پس از انجام تغییرات، جهت اعمال آن می بایست بر روی دکمه تائید کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی: سه‌شنبه 2 آبان 1396 13:43:34