پارس دیتا

معرفی ماژول خبر نامه


نمایش خبرنامه

یکی از روش های جذب بازدید کنندگان و وفادار نگهداشتن آنها به سایت شما، ارسال گزیده خبر های مهم یا به اصطلاح ارسال خبر نامه، به پست الکترونیک هر یک می باشد. ماژول خبرنامه پارس پورتال این امکان را برای شما مهیا نموده است.

این ماژول به دلیل ماهیت ارتباطی بین شما و کاربران عضو در پورتالتان، در صفحه "مدیریت ابزار ها"، در بخش "ماژول های ارتباطی" قرار دارد.

در صفحات دیگر راهنمای "خبرنامه" به معرفی کامل این ماژول خواهیم پرداخت.

خبر نامه

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 1 آبان 1396 16:16:45