پارس دیتا

Vacation Messages


اصلی ترین کاربرد Vacation Message، همانگونه که از نام آن نیز مشخص می باشد، در زمانی است که به هر دلیل امکان پاسخگویی به ایمیل ها وجود نداشته باشد. از این جهت برای اطلاع رسانی به کاربران در یک بازه زمانی قابل تعریف، پاسخی (پیام تعطیلات) ایجاد می گردد و به محض دریافت ایمیل، به آدرس فرستنده ارسال خواهد شد.

جهت ايجاد Vacation Messages در کنترل پنل میزبانی DirectAdmin، مي توان از راهنماي ذيل کمک گرفت.

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:

جهت ايجاد پيام، گزينه Set Vacation Messages را انتخاب نمائيد.

اكانت ایمیلی كه قصد ایجاد Vacation Messages را براي آن داريد، انتخاب نمائيد. پس از این تنظیمات و در بازه زمانی تعریف شده، برای ایمیهای دریافتی این اکانت، پیام تعطیلات ارسال خواهد شد.

متن مورد نظر را در اين قسمت وارد نمائيد.

در این قسمت تاريخ شروع ارسال پیام را مشخص نمائید.

در تاریخ تعیین شده، به صورت اتوماتیک پروسه ارسال آغاز خواهد شد.

در این قسمت تاريخ پایان ارسال را مشخص نمائید.

در تاریخ تعیین شده، به صورت اتوماتیک پروسه ارسال خاتمه خواهد یافت.

گزينه Create را جهت تائید ایجاد Vacation Message انتخاب نمائيد.

در این قسمت Vacation Messages ایجاد شده قابل مشاهده خواهد بود.

جهت انجام تغييرات بر روي پيام ايجاد شده، گزينه Modify را انتخاب نمائيد.

در اين قسمت مي توانيد متن مورد نظر خود را ويرايش نمائيد.

در اين قسمت مي توانيد تاريخ شروع ارسال پيام را ويرايش نمائيد.

در اين قسمت ميتوانيد تاريخ پایان ارسال پیام را ويرايش نمائيد.

گزينه Modify را جهت ذخيره تغييرات انتخاب نمائيد.

در این قسمت تغييرات انجام شده قابل مشاهده خواهد بود.

جهت حذف پيام، آن را انتخاب نمائيد.

جهت حذف پیام، گزينه Delete Selected را انتخاب نمائيد.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 30 مرداد 1393 13:54:08