پارس دیتا

Autoresponders


Autoresponder پیغامی است که برای هر یک از اکانتهای ایمیل قابل تعریف بوده و به صورت خودکار و به محض دریافت ایمیل توسط این اکانتها، برای فرستنده ارسال خواهد شد. از این ویژگی برای ارسال پاسخ موقت به نامه های دریافتی و یا اطلاع رسانی در رابطه با دریافت ایمیل استفاده می گردد.

براي آشنايي با نحوه ساخت و ارسال پاسخ به ايميل به صورت خودكار مي توانيد از راهنماي ذيل استفاده نمائيد.

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:

جهت ایجاد ارسال ایمیل جوابیه به صورت خودکار،گزينه Create new Autoresponders را انتخاب نمائيد.

آدرس ایمیلی را كه قصد داريد هنگام دريافت ایمیل، به صورت خودكار به فرستنده ایمیل ارسال شود را در اين قسمت وارد نمائید.

متن ايميل انتخابی را در اين قسمت وارد نمائید.

با انتخاب اين گزينه ، مي توان جهت اطلاع از ارسال ایميل جوابیه خودكار، یک نسخه از آن به یک آدرس ايميل دیگر كه مشخص مي نمائيد نيز ارسال گردد.

آدرس ایمیلی را که جهت اطلاع از ارسال ایمیل خودکار، به آن نیز ارسال می گردد را مشخص نمائید.

جهت تائید ایجاد ايميل خودكار، گزينه Create را انتخاب نمائيد.

ارسال ايميل خودكار ساخته شده قابل مشاهده مي باشد.

جهت ایجاد تغييرات در ایمیل خودکار ، گزينه Modify را انتخاب نمائيد.

در كادر مربوطه مي توانيد محتواي متن ايميل خوكار را تغيير داد.

در اين قسمت آدرس ايميلي را كه ، نسخه اي جهت اطلاع از ارسال میل خودکار به آن نیز ارسال مي شود را می توان تغيير داد.

گزينه Modify را جهت ذخيره تغييرات انتخاب نمائید.

با فعال كردن تيك قسمت مشخص شده ایمیل جوابیه خودکار مورد نظر را انتخاب نمائيد.

با انتخاب گزينه Delete selected می توان نسبت به حذف ایمیل جوابیه خودکار اقدام نمود.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 30 مرداد 1393 13:32:09