پارس دیتا

Login History


برای مدیریت و حفظ امنیت در ورود و خروج هایی که در کنترل پنل میزبانی DirectAdmin صورت می گیرد گزینه ای به نام Login History وجود دارد که زمان و IP سیستمی که قصد ورود به کنترل پنل را داشته و تعداد تلاش ها جهت ورورد را ثبت می نماید.

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد.

مراحل كار به شرح ذیل می باشد:

در ستون Date می توانید زمان دقیق هر بار ورود به کنترل پنل را مشاهده نمائید.

در ستون IP می توانید آدرس IP سیستمی که توسط آن ورود به کنترل پنل صورت گرفته است را مشاهده نمائید.

در ستون Attempts می توانید تعداد تلاشهایی که از هر IP در هر دقیقه، برای ورود به کنترل پنل صورت گرفته است را مشاهده نمائید.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 30 مرداد 1393 13:14:36