پارس دیتا

تغییر کلمه عبور آدرس ایمیل در Roundcube


سرویس ارسال و دریافت ایمیل Roundcube، سرویسی است که به همراه کنترل پنل DirectAdmin بر روی سرورهای لینوکس فعال می باشد و کاربران می توانند از این سرویس جهت ارسال و دریافت ایمیل استفاده نمایند.


جهت تغییر کلمه عبور ایمیل در Roundcube، میبایست از طریق راهنمای گام به گام ذیل عمل نمود.

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:

آدرس ایمیل و کلمه عبور آن را جهت ورود به Roundcube وارد نمائید.

در صورتی که در کنترل پنل میزبانی DirectAdmin، حساب ایمیل ایجاد نکرده اید، به این لینک مراجعه نمائید.

مسیر اصلی ورود به Roundcube به شرح ذیل می باشد.

http://yourdomain/roundcube

جهت ورود به محیط وب میل، بر روي گزينه Login كليك نمائيد.

جهت انجام تنظیمات، بر روي گزينه Settings كليك نمائيد.

جهت تغییر کلمه عبور ایمیل، بر روي برگه Password كليك نمائيد.

كلمه عبور فعلي را وارد نمائيد.

كلمه عبور جديد را تعیین نمائيد.

كلمه عبور تعیین شده را مجددا تكرار نمائيد.

جهت ذخیره کلیه تغییرات و اعمال آنها، بر روي گزينه Save كليك نمائيد.

در صورتيكه تمامي مراحل را به درستي صورت داده باشید، پيغام مربوطه نمايش داده خواهد شد.

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 10 آبان 1396 10:50:40