پارس دیتا

Subdomain Management


گاها پیش می آید که نیاز است وب سایتی جدید ولی مرتبط به نام دامنه اصلی ایجاد شود. در اینگونه موارد می توان نسبت به ایجاد Subdomain اقدام نمود که به صورت پیشوند و قبل از نام دامنه اصلی تعریف خواهد شد. به طور مثال members.parsdata.com یک Subdomain می باشد، به این صورت که کلمه members قبل از نام دامنه اصلی قرار گرفته است و محتوای نمایشی آن مجزا از دامنه اصلی خواهد بود. البته نمی بایست بعضي پسوند ها را با Sub Domain اشتباه گرفت؛ بطور مثال co.uk يك پسوند دامنه است، بنابراين در parsdata.co.uk كلمه parsdata يك Sub Domain محسوب نمي گردد.

در پارس ديتا، تعداد SubDomain هاي قابل ايجاد به پلان ميزباني تهيه شده بستگی دارد كه در تعرفه ميزباني وب مشخص گرديده است.

جهت ايجاد Subdomain در کنترل پنل میزبانی DirectAdmin، می توان از راهنماي ذيل استفاده نمود.

مراحل كار به شرح ذیل می باشد:

پیشوند مورد نظر خود را جهت ساخت Subdomain وارد نمائید.

گزینه Create را جهت ایجاد Subdomain انتخاب نمائید.

در صورتی که مراحل را به درستی پشت سر گذاشته باشید، Subdomain ایجاد شده قابل مشاهده خواهد بود.

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 10 آبان 1396 10:58:00