پارس دیتا

Domain Setup


در شرکت پارس دیتا برای پلانهای LS3 به بالا، ویژگی ای به نام دامنه مازاد در نظر گرفته شده است که بر روی فضای این پلانها امکان تنظیم و اختصاص دامنه دیگری نیز وجود دارد ولی باید در نظر داشت که سرویسها و فضای میزبانی بین دامنه ها مشترک خواهد بود.

به منظور استفاده از این ویژگی و تعريف دامنه مازاد در كنترل پنل ميزباني DirectAdmin مي توانید از راهنماي تصويري ذيل استفاده نمائید.

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:

گزينه Add Another Domain را انتخاب نمائيد.

نام دامنه اي كه قصد افزودن آن به سرویس میزبانی را داريد، وارد نمائيد.

با انتخاب این گزینه می توانید مقدار پهنای باند دامنه مازاد را مشخص نمائید.

همچنين با فعال نمودن گزينه Same as Main Account مقدار پهناي باندي كه براي دامنه اصلي در نظر گرفته شده است براي دامنه جديد در نظر گرفته مي شود.

با انتخاب این گزینه می توانید مقدار فضای میزبانی دامنه مازاد را مشخص نمائید.

همچنين با فعال نمودن گزينه Same as Main Account مقدار فضاي ميزباني كه براي دامنه اصلي در نظر گرفته شده است براي دامنه جديد در نظر گرفته مي شود.

جهت فعال نمودن SSL اين گزينه را انتخاب نمائيد.

اين گزينه امکان استفاده از ويژگي SSL را در سرويس ميزباني دامنه مازاد ارائه مي دهد.

جهت فعال نمودن CGI Access اين گزينه را انتخاب نمائيد.

اين گزينه امکان مشاهده فايل هاي با پسوند CGI را در سرويس ميزباني دامنه مازاد ارائه مي دهد.

جهت فعال نمودن PHP Access اين گزينه را انتخاب نمائيد.

اين گزينه امکان مشاهده فايل هاي با پسوند PHP را در سرويس ميزباني دامنه مازاد ارائه مي دهد.

گزينه Save را جهت ذخيره تغيرات، انتخاب نمائيد.

در صورتي كه مراحل را به درستي انجام داده باشید، پيغام موفقيت آميز بودن افزودن دامنه قابل مشاهده خواهد بود.

در این قسمت دامنه افزوده شده قابل مشاهده خواهد بود.

جهت مديريت دامنه ها گزينه Domain Administration را انتخاب نمائيد.

دامنه اي كه قصد اعمال تغييرات بر روي آن را داريد، انتخاب نمائيد.

جهت انتخاب دامنه به صورت پيش فرض، گزينه Set as Default را انتخاب نمائيد.

جهت فعال و يا غير فعال نمودن دامنه مورد نظر،گزينه Suspend/Unsuspend را به همراه دليل این تغییرات انتخاب نمائيد.

Abuse : در صورت سوء استفاده كاربر

Billing Issue : مربوط به مسائل مالي

Domain Bandwidth : استفاده بيش از حد پهناي باند

Domain Quota : استفاده بيش از حد منابع تعریف شده نظیر Disk Space و دیگر موارد

Inactive : غير فعال بودن کاربر

Other : دلايل ديگر

Spam : ارسال اسپم

جهت حذف دامنه گزينه Delete را انتخاب نمائيد.

جهت تغيير دامنه مورد نظر به يك دامنه ديگر، گزينه Change a Domain Name را انتخاب نمائيد.

دامنه اي كه قصد تغيير نام آن را داريد، انتخاب نمائيد.

نام دامنه جديد را وارد نمائيد.

گزينه Change را جهت تغيير نام دامنه انتخاب نمائيد.

در صورتي كه مراحل را به درستي انجام داده باشید، پيغام موفقيت آميز بودن تغيير نام دامنه را مشاهده خواهيد نمود.

در این قسمت دامنه جديدي كه تغيير يافته است، قابل مشاهده مي باشد.

جهت ورود به كنترل پنل هريك از دو دامنه مي توانيد بروي آن دامنه كليك نمائيد.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 30 مرداد 1393 14:19:31