پارس دیتا

Change Password


یکی از خصوصیات کنترل پنل میزبانی DirectAdmin، امکان تغییر همزمان کلمات عبور مربوط به میزبانی از جمله کلمه عبور میزبانی، اکانت FTP و کاربر دیتابیس می باشد. شایان ذکر است تغییر کلیه این اطلاعات اجباری نبوده و می توان به صورت مجزا هر کدام از این اطلاعات را تغییر داد.

جهت انجام این تغییرات در کنترل پنل میزبانی DirectAdmin می توانید از راهنمای تصویری ذیل استفاده نمائید.

مراحل كار به شرح ذیل می باشد:

رمز عبور فعلی میزبانی خود را وارد نمائید. لازم بذکر است که این بخش در صورتی مورد نیاز خواهد بود که تمایل به تغییر کلمه عبور میزبانی باشد.

کلمه عبور جدید مورد نظر خود را وارد نمائید.

کلمه عبور تعیین شده را مجدد وارد نمائید.

با فعال کردن این گزینه، کلمه عبور اکانت کنترل پنل میزبانی تغییر خواهد یافت.

با فعال کردن این گزینه، کلمه عبور کاربر FTP تغییر خواهد یافت.

در صورتی که از اطلاعات این اکانت در بخشی از تنظیمات سایت خود استفاده کرده اید (برای مثال در Connection String)، می بایست این اطلاعات را به صورت دستی به روز رسانی نمائید، چرا که اطلاعات جدید به صورت خودکار در آن تنظیمات اعمال نخواهد شد.

با فعال کردن این گزینه، کلمه عبور کاربر اصلی دیتابیس تغییر خواهد یافت.

در صورتی که از اطلاعات این اکانت در بخشی از تنظیمات سایت خود استفاده کرده اید (برای مثال در Connection String)، می بایست این اطلاعات را به صورت دستی به روز رسانی نمائید، چرا که اطلاعات جدید به صورت خودکار در آن تنظیمات اعمال نخواهد شد.

گزینه Save را جهت ذخیره تغییرات انتخاب نمائید.

در صورتی که کلمه عبور با موفقیت تغییر یابد، از طریق نمایش این پیغام به شما اعلام می گردد.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 30 مرداد 1393 13:55:47