پارس دیتا

MX Records


اصلی ترین وظیفه MX Record نشان دادن آدرس میزبانی ایمیل هر دامنه می باشد، بدین طریق که دیگر سرورها جهت یافتن آدرس سرور ایمیل و ارسال ایمیل به آن دامنه از این اطلاعات استفاده می نمایند. در واقع، وقتی ایمیلی به یک آدرس در دامنه ای ارسال می شود، مثلا برای admin@parsdata.info، توسط MX Record های موجود در این دامنه ، به آدرس صحيح انتقال داده مي شود.
MX Recordها، از 3 بخش اطلاعاتی شامل نام دامنه، ارجحیت و در آخر آدرس سرورهای ایمیل مربوط به آن دامنه تشکیل می شوند. باید در نظر داشت که ارجحیت مشخص می نماید که در سعی اول ارسال، ایمیل می بایست به کدام سرور مقصد فرستاده شود. ارجحیت های بعدی نیز در صورت عدم دسترسی به سرور اول بررسی خواهند شد.

جهت تعريف MX-Record در کنترل پنل میزبانی DirectAdmin، مي توانید از راهنماي ذيل استفاده نمائید.

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:

جهت اضافه نمودن يك MX Records، نام آن را در اين قسمت وارد نمائيد.

در قست Value، ارجحيت اين سرويس دهنده را با یک عدد مشخص نمائید.

توجه داشته باشيد مقدار Value برابر است از عددی با مضرب 10، که اعداد کوچکتر دارای الویت اول و بالاتری می باشند و به ترتیب با افزایش اعداد الویت کمتری می یابند.

جهت تائید تنظیمات و اضافه نمودن رکورد، گزينه Add را انتخاب نمائيد.

در این قسمت MX Records اضافه شده، قابل مشاهده خواهد بود.

در صورتی که میزبانی ایمیل شما بر روی سرور دیگری غیر از سرویس پیش فرض قرار دارد، پس از تعریف رکوردهای مربوط به آن سرور این گزینه را غیر فعال نمائید، ولی به صورت پیش فرض در سرور های پارس دیتا می بایست این گرینه فعال باشد.

گزينه Save را جهت ذخيره تغييرات انتخاب نمائيد.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 30 مرداد 1393 13:34:21