پارس دیتا

مقداردهی منابع به Plan جدید تعریف شده


پس از ايجاد Plan مي بايست نسبت به مقدار دهي منابع Plan اقدام نمائيد. مقداري كه براي هر منبع از Plan در نظر ميگيريد محدوديت استفاده كاربر آن Plan از منبع مذكور را مشخص مي كند.

جهت اطلاع از چگونگي مقدار دهي به منابع Plan ساخته شده، مي توانيد از راهنماي ذيل استفاده نمائيد.

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:

در اين قسمت مي بايست مقدار پهناي باند مورد استفاده را وارد نمائيد.

در اين قسمت مقدار فضاي مورد استفاده براي دامنه مربوطه را وارد نمائيد.

مقدار پهناي باند براي دامنه مربوطه را وارد نمائيد كه مي بايست برابر با پهناي باند قسمت 1 باشد.

مقدار فضاي مورد استفاده براي دامنه مربوطه را وارد نمائيد مه مي بايست برابر قسمت 2 باشد.

تعداد Domain Aliases را وارد نمائيد.

تعداد دامنه هاي قابل ميزباني بر روي Plan مربوطه را در كادر وارد نمائيد.

چنانچه دامنه مربطه داراي ip اختصاصي مي باشد آن را در اين قسمت وارد نمائيد.

جهت پارک دامنه های ثبت شدهء فاقد میزبانی وب (Web Hosting) مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد Sub Domain براي دامنه مربوطه را وارد نمائيد .

با فعال كردن اين گزينه توانایی مدیریت دایرکتوری نرم افزار را دارا مي باشيد.

اين گزينه دسترسي به تهيه نسخه پشتيبان از فايلها را ميسر مي سازد.

امكان تغيير صفحه پيش فرض دامنه را ميسر مي سازد .

با فعال کردن تیک این گزینه، به کاربر مجوز حذف فایل از روی هاست داده خواهد شد.

دسترسي تغيير خطا هاي IIS و  HTTP را ميسر مي سازد.

دسترسي مديريت MIME types را ميسر مي سازد.

استفاده از pre-propegation را ميسر مي سازد.

با فعال نمودن اين گزينه امكان دسترسي به  Isolated Application ميسر مي شود.

دسترسي اجازه توقف / شروع وب سایت را ميسر مي سازد.

توانایی بازگرداندن فایل های دامنه.

توانایی مدیریت دایرکتوری های مجازی.

امكان  فوروارد دامنه را ميسر مي سازد.

امكان تغيير سطح دسترسي ها را ميسر مي سازد.

اجازه دسترسي به امكانات Plan ميزباني را ميسر مي سازد.

تعداد دفعاتي كه كاربر مي تواند از  ASP.Net  بر روي Plan ميزباني خود استفاده نمايد .

پهناي باند را وارد نمائيد كه مي بايست برابر قسمت 1 باشد.

كه مي بايست برابر قسمت 2 باشددر اين قسمت مي بايست مقدار فضاي قابل استفاده را وارد نمائيد

تعداد استفاده از Php را وارد نمائيد .

تعداد استفاده از ASP را وارد نمائيد.

 مديرت فايل ها را فعال مي سازد .

.فعال نمودن ODBC DSNs.

دسترسي به DNS Editor.

تعداد Email Aliases را وارد نمائيد.

فضاي مورد استفاده را وارد نمائيد كه مي بايست برابر قسمت 2 باشد .

تعداد Domain Aliases را وارد نمائيد .

مقدار فضاي قابل استفاده را وارد نمائيد كه مي بايست برابر قسمت 2 باشد. .

تعداد اكانت هاي pop3 را وارد نمائيد.

تعداد Mail List را وارد نمائيد.

مقدار فضاي Mail Box را وارد نمائيد.

حجم فايل هاي پيوست براي ايميل را وارد نمائيد.

 تب  Advance را فعال مي نمايد.

محتوا منوی فیلتر را فعال مي نمايد.

 Domain Aliases را فعال مي نمايد .

 ليست منو را فعال مي نمايد.

 منوی هرزنامه را فعال مي نمايد.

منوي آمار را براي دامنه مربوطه فعال مي نمايد.

  AWStats

 AWStats را براي دامنه مربوطه فعال مي نمايد.

 محتوا منوی فیلتر را براي دامنه مربوطه فعال مي نمايد.

تعداد ديتابيس MYSQL5 را وارد نمائيد.

فضاي مورد استفاده در MYSQL5 را تعيين نمائيد.

تعداد كاربران MYSQL5 را وارد نمائيد.

تعداد ديتابيس  را وارد نمائيدMSSQL 2008

فضاي قابل استفاده براي MSSQL 2008 را تعيين نمائيد.

تعداد كاربران MSSQL 2008 را وارد نمائيد.

فضاي قابل استفاده براي ديتابيس را وارد نمائيد.

تعداد ديتابيس را وارد نمائيد.

فضاي مورد استفاده را وارد نمائيد كه مي بايست برابر قسمت 2 باشد .

بازگشت

تعداد كاربر را وارد نمائيد.

فضاي مورد استفاده را وارد نمائيد كه مي بايست برابر قسمت 2 باشد .

تعداد ديتابيس را وارد نمائيد.

تعداد كاربران را وارد نمائيد.

فضاي مورد استفاده را وارد نمائيد كه مي بايست برابر قسمت 2 باشد .

تعداد اكانت Ftp را وارد نمائيد.

به منظور اعمال تغييرات بر روي گزينه Save كليك نمائيد.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 30 مرداد 1393 12:07:57