پارس دیتا

Virtual Directories


در IIS به صورت پیش فرض فقط شاخه www به عنوان Application Directory تنظیم شده است بدین معنی که برنامه های تحت ASP.Net در این شاخه قابل اجرا می باشند. حال اگر نیاز باشد که این Applicationها در یک زیرشاخه به اجرا درآید، می بایست آن زیرشاخه به عنوان Application/Virtual Directory تعریف گردد. تنظیمات Virtual Directory با کلیک بر روی آیکن ذیل واقع در بخش Website Settings از قسمت Advanced Website Options کنترل پنل میزبانی قابل دسترسی می باشند.

برای اطلاع از بخش Virtual Directory و چگونگی عملکرد آن در کنترل پنل Helm، می توان از راهنمای ذیل استفاده نمود.

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:

روی گزینه Add کلیک نمائید.

در فیلد Virtual Directory Alias باید نام مناسبی برای دایرکتوری مجازی خود انتخاب نمائید.

باید توجه داشت که در صورت وجود پوشه ای همنام با نام انتخاب شده در مسیر تعیین شده در بند 3، آن پوشه به حالت Virtual Directory در خواهد آمد، در غیر این صورت در مسیر فوق یک پوشه به آن نام ایجاد شده که به صورت مجازی به مسیر انتخاب شده اشاره خواهد کرد.

مسیر مورد نظر ایجاد Virtual directory را انتخاب نمائید.

گزینه Save را جهت ذخیره نهایی انتخاب نمائید.

در صورتی که تمامی مراحل را به درستی انجام داده باشید، یک Virtual Directory مطابق تصویر ایجاد خواهد شد.

بر روی Virtual Directory مورد نظر کلیک نمائید.

برای حذف Virtual Directory مورد نظر بر روی گزینه Delete کلیک نمائید.

جهت لغو حذف Virtual Directory بر روی گزینه Cancel کلیک نمائید.

جهت تایید حذف Virtual Directory بر روی گزینه Ok کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 30 مرداد 1393 11:33:57